Češi nevěří, že je stát v důchodu zabezpečí

Češi nevěří, že je stát v důchodu zabezpečí

Češi nevěří, že je stát v důchodu zabezpečí

Foto: Shutterstock.com

Současná vláda dělá vše pro to, aby v očích veřejnosti byl důchodový systém bezproblémový, lidé to vidí jinak. Nevěří tomu, že jim stát v důchodu zabezpečí zachování současné úrovně penzí. Nevěří ani vládě, že jim poskytuje pravdivé informace.

I když se současná vláda snaží přesvědčit veřejnost, že má důchodový systém pod kontrolou, lidé to vidí jinak. Pouze 13 procent jich souhlasí s tím, že státní důchodová pokladna bude mít pro budoucí důchodce dostatek prostředků, aby bylo možné zachovat současnou úroveň penzí.

Opačný názor má 69 procent dotázaných. V souladu s tím je více než 85 procent respondentů smířeno, že jim státní důchodový systém nezabezpečí dostatečnou životní úroveň v období penze vyplývá z aktuálního průzkumu agentury STEM/Mark uskutečněný pro poradenskou spolešnost SMS finanční poradenství.

Největší problém bude řešit vláda kolem roku 2050, kdy budou do důchodu nastupovat populačně silné ročníky Husákových dětí

Z tohoto hlediska by nemělo být překvapením, že pouze 3,9 procent dotázaných je přesvědčeno o tom, že vláda otevřeně a pravdivě informuje veřejnost o problémech s finančním zabezpečením budoucích generací důchodců. Naopak, větší polovina (53 procent) vládě nevěří.

  • Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? - Státní důchodová pokladna nebude mít pro budoucí důchodce dostatek prostředků, aby bylo možné zachovat současnou úroveň penzí.

Zdroj: SMS Finanční poradenství

Krizový rok 2050

Odborníci spolupracující s důchodovou komisí se shodují v tom, že největší problém bude řešit vláda kolem roku 2050, kdy budou do důchodu nastupovat populačně silné ročníky Husákových dětí. V té době je budou převážně živit nejslabší ročníky let, kdy ženy začaly odkládat mateřství na pozdější věk. Díky průběžnému systému financování důchodů tak může dojít k situaci, kdy stát nebude schopen zabezpečit důstojné stáří pro ty, kteří do důchodové pokladny paradoxně přispěli nejvíce. To je zřejmě také důvod, proč je z pohledu vlády taktičtější uklidňování veřejnost, než před ní „otevřít karty".

Problémem, který prozatím není dostatečně komunikován je zvyšující se průměrný věk dožití. Většina lidí registruje rostoucí věk odchodu do důchodu a mylně se domnívá, že v důchodu pobudou kratší dobu, než je tomu dnes. V průzkumu se 82 procent dotázaných vyslovilo pro názor, že v ČR bude díky prodlužování průměrného věku dožití důchodců přibývat, zatímco osob v produktivním věku vzhledem k nízké porodnosti bude ubývat. Polovina dotázaných se ale domnívá, že pobudou v důchodu méně než 15 let a pouze 13 procent předpokládá, že v důchodu pobude 20 a více let, což odpovídá současným prognózám.

  • Domníváte se, že státní důchodový systém Vám zabezpečí dostatečnou životní úroveň v období pobírání starobní penze?

Zdroj: SMS Finanční poradenství

Plovoucí důchodový věk

V tomto kontextu je poněkud nešťastné, že vláda navrhuje zavést pětiletou revizi důchodového věku, což uspí zájem veřejnosti o řešení budoucnosti. Má-li si budoucí důchodce naspořit dostatek prostředků pro pokrytí budoucího schodku v příjmech, měl by znát časový horizont investování a předpokládanou dobu čerpání. Plovoucí důchodový věk je z tohoto hlediska kontraproduktivním opatřením, které budoucím důchodcům přinese víc problémů, než užitku.

Problémem, který prozatím není dostatečně komunikován je zvyšující se průměrný věk dožití.

Pokud by tato či budoucí vlády nedotovaly schodky v důchodové pokladně, (k čemuž může reálně dojít), zůstávají v budoucnosti dvě možnosti, jak se vyhnout kolapsu celého systému. Buď radikálně snížit důchody, nebo zvýšit příspěvky do důchodové pokladny - tedy daně. S tím však souhlasí pouze pětina dotázaných a nelze v tomto ohledu předpokládat zásadní změnu. To, s čím naopak lidé souhlasí, je že by vláda měla výrazněji podpořit ty, kteří si chtějí spořit na penzi i za cenu snížení podpory jiných programů. S tímto názorem vyslovilo souhlas 71 procent dotázaných, zatímco opačný názor zastává pouhých 9 procent.