Od britského referenda uplynul více než půl rok a ani po tak dlouhé době jsme se nedozvěděli, jak si svůj odchod Velká Británie představuje. Sedmadvacet členských států se ale rozhodlo, že neustrne v představách o průběhu brexitu. Na podzim jsme proto v Bratislavě začali otevřeně řešit budoucnost EU27. Pokračovat budeme tento pátek na summitu na Maltě a na konci března v Římě představíme Evropanům vizi budoucí Unie jako záruky kvalitního života.

Česká vláda ví jasně, jakou Unii chce. Akceschopnou, důvěryhodnou a takovou, která bude pro občany všech členských států zárukou bezpečnosti. To jsou vlastnosti, kvůli kterým jsme do tohoto prestižního klubu před více než 12 lety vstupovali. Za tu dobu se ale svět radikálně změnil a o to silnější musí být i Evropská unie.

Klíčem k úspěchu bezpečnost

V dnešní době stojíme tváří v tvář řadě hrozeb, kterým se jednotlivé členské státy nemohou bránit samostatně: ať se jedná o terorismus, migraci či destabilizaci regionů v našem sousedství a zpochybňování základních transatlantických hodnot ze strany nové americké administrativy.

Klíč k úspěšné Evropě leží v zajištění bezpečnosti. Unie musí spojovat své členy a pomáhat jim v efektivním boji proti terorismu a při ochraně vnějších hranic Evropy. V rekordně krátké době vznikla Evropská pohraniční a pobřežní stráž a výrazně posilujeme kontrolu nad tím, kdo do Evropy přijíždí.

Nová pravidla pro třetí země

Unie musí být také schopna čelit hrozbám ve svém širším sousedství. Členské státy proto musí mnohem více spolupracovat v obranné politice. Česká republika spolu se zeměmi, jako je Německo, Francie či Itálie důrazně tlačí na posílení vojenských schopností EU a na to, abychom dokázali zasáhnout, kdekoliv to bude potřeba.

Musíme také jasně nastavit nová pravidla pro třetí země – pokud chtějí naši podporu pro ekonomický rozvoj a pokud chtějí přístup na evropský trh, musí s námi spolupracovat v bezpečnostní oblasti, ať už jde o boj proti terorismu, nebo výrazné omezení proudu ekonomických migrantů z Afriky.

Životní úroveň

Musíme si ale uvědomit jednu důležitou věc. Bezpečnost neznamená jen obranu. Žádný člověk se totiž nebude cítit v bezpečí, pokud nebude mít zaručenou svou životní úroveň, šanci na dobré vzdělání a slušnou práci. Druhým velkým tématem následujících měsíců proto musí být debata o tom, jak posílit sociální práva občanů Evropské unie. Lidé by měli mít rovné podmínky na trzích práce a musíme znovu nastartovat srovnávání životních standardů v jednotlivých členských zemích.

Je jasné, že platy se budou vyrovnávat postupně, ale současná situace, kdy se například v německých závodech Volkswagenu zvyšují platy více než v českých závodech Škodovky, není udržitelná. Pokud mají lidé Evropě věřit, musí se rozdíly snižovat, a ne zvyšovat.

Evropská unie je naše strategická volba, je to – spolu s NATO – garant naší bezpečnosti a zejména záruka slušného a důstojného života. Musíme udělat vše pro to, abychom odrazili stále častější útoky na Evropu a abychom dokázali pokračovat v tom, na čem stál úspěch Evropské unie v uplynulých 60 letech – na schopnosti dohodnout se a najít řešení, které pomůže všem. Musíme si to odpracovat i my, kterým 12 let členství v EU přineslo nebývalý blahobyt. A pak se nám podaří obnovit to, co bylo motorem sjednocené Evropy od druhé světové války: přesvědčení, že naše děti se budou mít ještě lépe, než my.