Účetní uzávěrka ministerstva školství za rok 2015 podává „věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví", konstatuje v závěrečné zprávě NKÚ. Ministerstvo prý významně nechybovalo při sestavení závěrečného účtu, ani při předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za minulý rok.

Že se někde poztrácely stravenky za 16 tisíc korun, zodpovědný zaměstnanec se nepřiznal a úřad manko špatně zaúčtoval, je jistě marginálie. O tom ale zpráva NKÚ primárně není.

Chyb byla jen čtvrtina oproti tomu, co si NKÚ stanovilo jako přiměřeně očekávanou míru nesprávnosti.

„V účetní uzávěrce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015 byly nesprávnosti, jejichž hodnota převyšuje 665 milionů korun," uvádí NKÚ. A protože si kontroloři předem nastavili míru nesprávnosti na 2,8 miliardy korun, je takový výsledek vlastně super – chyb byla jen čtvrtina oproti očekávání. Na vysvětlenou: částka 2,8 miliardy korun jsou dvě procenta z celkových vykázaných nákladů ministerstva ve výši 142 miliard korun.

Chyby spočívaly hlavně v tom, že ministerstvo podávalo špatné informace o nárocích na budoucí rozpočty. Neboli nesprávně vykazovalo takzvané dlouhodobě podmíněné závazky z transferů, tedy zejména u dotací.

Podnikatelé, až se po vás budou vozit finanční úřady, zkuste operovat přiměřeně očekávanou mírou nesprávnosti.