Prezidentovo „poselství" lze shrnout do dvou krátkých vět: Islámský stát je anticivilizace, s níž nelze vyjednávat. Je to to samé, jako se bavit o jídle s kanibaly.

Zdroj: Youtube

Na tomto projevu jsou zajímavé jen dvě věci. Zaprvé: Zeman už přestal za anticivilizaci označovat celý muslimský svět, jak zhusta činil ještě před pěti lety (viz Výroky Miloše Zemana o islámu v roce 2011). Spojuje ji už „pouze" s islamistickými teroristickými organizacemi, čítajícími řádově několik desítek tisíc lidí. Maximálně stovek – nikoliv už dvě miliardy, jak to hodnotil dříve.

Ono je totiž na pováženou, když si někdo chce vytvořit nepřátele z třetiny nebo čtvrtiny lidstva. Může toho být schopen jen člověk, který je posedlý nějakou chorobnou touhou po globální konfrontaci, apokalypse.

Že by prezidentovi někdo poradil, aby už konečně přestal provokovat hlavy muslimských států, když většina stojí ve válce s terorismem na naší straně? Nebo snad sám přehodnotil své původní názory a uvěřil, že umírnění muslimové skutečně existují? Čas ukáže, nakolik se změnil.

Ono je totiž na pováženou, když si někdo chce vytvořit nepřátele z třetiny nebo čtvrtiny lidstva. Může toho být schopen jen člověk, který je posedlý nějakou chorobnou touhou po globální konfrontaci, apokalypse.

Druhým zajímavým momentem bylo, když hlava českého státu mluvila o již zaniklých anticivilizacích. Přestože naznačila, že jich bylo v historii vícero, jako příklad uvedla pouze nacismus. Proč ale nepřipomněla i ruský bolševismus a stalinismus, když ten má na kontě možná ještě více mrtvých?

Vypadá to, že si Miloš Zeman nechtěl na Rhodu rozhněvat přítomné soudruhy z Moskvy, vycvičené KGB, kteří jen těžce nesou, když jim někdo plive na tatíčka Stalina, jenž vybudoval Putinem stále adorovaný Sovětský svaz a ochočil si půlku světa.

Kdyby Zemanovi skutečně šlo o potírání antihumánních zvěrstev všeho druhu, musel by Islámský stát, Hitlera a Stalina postavit na roveň. A k nim přiřadit ještě další komunistické kreatury: Mao Ce-tunga, Pol Pota, dynastii Kimů i Gottwalda. Toho se ale už od současné hlavy státu asi nedočkáme. Nebo snad ano? Na Rhodu sotva.

Výroky Miloše Zemana o islámu v roce 2011

  • Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žije v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog.
  • Nevěřím, že jsou umírnění muslimové a radikální muslimové. Stejně jako nevěřím, že jsou jen umírnění a radikální komunisté. Jsou jen muslimové a komunisté.
  • Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, tvrdím, že všichni teroristé jsou muslimové.
  • Umírněný muslim je contradictio in adjecto, tedy protimluv, stejně jako contradictio in adjecto je umírněný nacista.