Je to reálný požadavek?

Nepochybně. Skončily doby, kdy jsme se dohadovali, zda se mají učitelské platy navýšit o jedno, či dvě procenta. Vyčíslili jsme reálné podfinancování českého školství a navrhujeme nápravu, nejde o žádné populistické předvolební výkřiky. Abych dosáhla cíle, potřebné náklady jsem rozložila do tří let. Nejde jen o platy učitelů, ale o kvalitu výuky jako celku. Velkou položku proto představují aktivity dětí, návštěvy vědeckých center, školní družiny, náplň volného času. Chceme stále víc propojovat formální a neformální vzdělávání, protože to je trend moderního školství.

To bude jeden z dopadů změny financování regionálního školství?
Přesně tak, zamašličkujeme balíčky peněz pro každou školu a zajistíme, aby se opravdu dostaly k adresátům. Dnes jsou iniciativní a oblíbené školy v nevýhodě, protože na řadu aktivit nedosáhnou a rodiče je musejí hradit ze své kapsy. My chceme jasně říct, jaké aktivity budeme finančně garantovat z centra.

Loni stát učitelům přidal osm procent, kdy se dostanete na kýžených 130 procent průměrného platu?
Hodně jsme už odpracovali a teď při přípravě rozpočtových výhledů na tři roky máme možnost ukázat, že jsme naše závazky v oblasti školství mysleli vážně. Slyšíme-li na každém kroku o digitalizaci, čtvrté technické revoluci, inovacích, konkurenceschopnosti, nesmíme zapomenout, že největší bohatství naší země je v lidech a velkých cílů můžeme dosáhnout jen jejich prostřednictvím. Chci vytvořit takové podmínky, aby učitelé s rodiči dokázali vychovávat děti, které se stanou dobrými a úspěšnými dospělými, neboť o to jde. Nikoliv o množství faktů, které jim narveme do hlavy, protože za pět let bude z hlediska informací stejně všechno jinak.

Při projednávání kariérního řádu se opět hovoří o tom, že by do škol měli ve větší míře přicházet odborníci bez pedagogického vzdělání. Proč by nemohli?
Kdybychom měli před deseti lety hotový kariérní řád, mohli jsme si odpustit mnohaleté šikanování učitelů razítky o formálním vzdělání. Teď je ale situace taková, že velká část učitelů si doplnila vzdělání za velmi přísných podmínek a často i za vlastní peníze. Když se nám konečně podařilo pro učitele vyjednat lepší platové podmínky, nemůžeme na to zareagovat tím, že otevřeme dveře škol každému. Zejména v mateřských a na základních školách se bez odborného pedagogického zázemí nelze obejít. Nikde ve světě není učitelská profese deregulována tak, jak žádají některé pozměňovací návrhy ve sněmovně.

Například?
Třeba že stačí praxe s dětmi. To je ovšem spíš na pobavení, protože pak by mohl učit každý rodič. Lítání ode zdi ke zdi nám nepomůže. Musíme vyjít ze současného stavu a postupně ho racionálně narovnávat. Jednak umožnit dětem vstupovat do prostor, které jsou dobře vybaveny a kde se mohou mnohému naučit za přítomnosti odborníků, jednak jim otevřít přístup k zájmovým aktivitám, ať už sportovním, nebo uměleckým. Chci také zdůraznit, že už v návrhu o financování regionálního školství je zakotvena možnost zapojit do výuky zvlášť významné odborníky z praxe. V kariérním řádu pak chceme do středních odborných škol a možná i gymnázií pustit experty zvenčí, kteří si do čtyř let dodělají pedagogické minimum.

Ptám se i proto, že někdy jsou požadavky úřadů zmatečné a jdou proti zdravému rozumu. Zkušená a úspěšná speciální pedagožka musela přestat učit, protože neměla vystudovanou elementaristiku. Za půl roku na téže škole absolventkám elementaristiky doporučili, aby si dodělaly speciální pedagogiku. To je normální?
Určitě je potřeba ve formálních požadavcích na vzdělání učinit pořádek, ale nedá se to střelit od boku ve druhém čtení ve sněmovně. Chci pořídit audit toho, co se od učitelů požaduje. Někdy to jsou šílené příběhy, kdy se třeba učitelka během rodičovské dovolené stane nekvalifikovanou, ačkoli si doplnila vzdělání. Bohužel jí nikdo neřekl, že požadavky se mezitím změnily. Náš problém není v tom, že nechceme dovolit všem vysokoškolákům učit, ale že 60 procent kvalifikovaných kantorů odchází ze školství.

Dá se tomu čelit jen zvyšováním platů?
Hlavně, ale nejen. Musí se posilovat praxe během vysokoškolského studia, propojení fakultních škol a pedagogických fakult. Proto mi tolik záleží na kariérním řádu, který ředitelům přináší velkou podporu při tvorbě pedagogických týmů. Je velmi důležité, aby si absolventi budovali vztah ke kolegům a dané škole a neutíkali pryč v době, kdy ještě platové podmínky nebudou setrvale lepší.

To máte co dělat, protože školství s nástupním platem 20 tisíc korun těžko může konkurovat Lidlu, který aktuálně nabízí přes 26 tisíc.
Lidl mě svou mzdovou strategií potěšil. Dělá to chytře.

Na rozdíl od státu.
My jsme také chytří, neboť rozpočet resortu školství za tři roky stoupl o 25 miliard. To není málo, i když to není dost. Právě proto chci v roce 2020 získat 210 miliard. V posledních letech se ale začalo ukazovat, že i učitelé, kteří svou práci opravdu milují, po pěti deseti letech ze škol odcházejí, protože je to pro ně materiálně ne᠆udržitelné. Proto je naše reakce tak razantní. Učitelé musejí uvěřit tomu, že za několik let se situace zlepší a po přijetí kariérního řádu budou mít jasnou, vypočitatelnou perspektivu. Od děkanů pedagogických fakult už mám první pozitivní ohlasy, že se zájem o tento typ studia zvyšuje.

Není škoda, že namísto těchto zásadních debat se plýtvá časem a silami na věci typu pamlskové vyhlášky? Zvláště, když se ukazuje, že bufety a automaty někde nahradily školní jídelny.
Školní jídelny nic neobcházejí a pamlsková vyhláška neselhala. Ta reagovala na stesky rodičů, že ve školách se porušují zásady zdravé výživy, když se v nich nabízejí přeslazené a přetučněné produkty. Ministerstvo proto muselo konat.

Zákazem, který děti vyhnal do okolních fast foodů, kde si kupují hranolky s kolou?
Do podobných zařízení chodí hlavně středoškoláci, jejichž škol se pamlsková vyhláška netýká. Na základních školách splnila svůj účel, protože z nich zmizely automaty a bufety s nezdravými potravinami.

Aby si našly cestu do školních jídelen, kde nabízejí párek v rohlíku.
Vůbec ne. Školní jídelny zcela promyšleně podporujeme. Vzhledem k tomu, že školní stravování má pravidla promítnutá do spotřebního koše, nepotřebuje pamlskovou vyhlášku. Doplňkový prodej jídelnám umožňuje nabízet i párek v rohlíku, který ovšem není zakázán ani ve vyhlášce. Pokud rohlík není přesolen, splňuje všechny požadavky. Párek musí být z masa a nesmí být nacpán solí a éčky, ale není vyloučen. Školní stravování dotujeme z veřejných zdrojů a cíleně ho prosazujeme. Chci, aby zdravé svačinky měly finanční i organizační podporu.

Ministerstvo školství schválilo zapsání osmi soukromých základních i středních škol. Znamená to, že tomuto typu podnikání nebudete bránit?
Tam, kde je vznik soukromé školy v souladu s dlouhodobým záměrem kraje i státu, bude zápis povolen. Neexistuje žádná stopka pro soukromé školy, ale pravidla platí pro každého.

Stáhněte si týdeník Dotyk zdarma do svého tabletu či smartphonu v App Store nebo Google Play.