Z mého pohledu je to především opatrný pohled firem na příležitost, jakou fenomén internetu věcí bezesporu je – důkazem jsou první příklady jeho praktického využití zejména tam, kde je potřeba něco měřit. Firmám totiž chybí nejen zkušenosti s hledáním nových projektů a větší povědomí o možnostech IoT, ale také schopnost podívat se na věci komplexně. I proto jsem před třemi lety osobně inicioval založení IoT komunity, která by v česko-slovenském prostředí vstřebávala nejnovější poznatky z různých ekosystémů. Inspirovala mě k tomu Vídeň, kde něco podobného fungovalo už dříve.

Již tehdy jsem pochopil, že projekty internetu věcí je nutné připravovat s ohledem na přidanou hodnotu a omezení zákazníka, resp. místo jejich nasazení. Vezměme si konkrétní příklad: firma opravující stroje potřebuje ve svých rozsáhlých areálech sledovat trasu svých výrobků, předmětů.

Projekty internetu věcí je nutné připravovat s ohledem na přidanou hodnotu a omezení zákazníka, resp. místo jejich nasazení.

Je zjevné, že stačí pokrýt předem definované, nevelké území – energeticky náročné senzory by totiž dlouho nevydržely. Správný výběr typu senzorů, připojení a softwaru pro zpracování dat je klíčem k dobrému IoT projektu. Bez partnera, který dokáže posoudit a správně nasadit tyto oblasti, prostě podobný projekt nezvládne. Celé IoT je totiž hlavně o partnerství.

Od energetiků k municipalitám

Před zhruba pěti lety internet věcí zajímal maximálně tak energetický sektor. Možná si ještě pamatujete na některé projekty tzv. smart meteringu. Dnes se počet firem, které chtějí uspět v IoT, mnohonásobně zvýšil. Probouzet se začíná také veřejný sektor. Podívejme se například na municipality. Český Písek, Ostrava, Plzeň, slovenský Poprad – progresivní města, která pochopila, že IoT je třeba pojmout komplexně, nevytrhávat ho z kontextu. Při výběru partnerů nezapomněla do svých sdružení kromě zástupců softwarových domů, provozovatelů sítí a konektivity nominovat také zástupce univerzit.

Nyní podle mě přichází doba prvních realizací, a to zejména u společností z oblasti B2B. Naopak města a obce budou teprve dokončovat první studie a vypisovat soutěže. V oblasti B2C se začnou konečně objevovat první odvážlivci s tendencí pokrýt celý trh. Troufám si tvrdit, že to budou firmy z nejprogresivnějších sektorů, které mají k řešení konektivity blízko, resp. IoT přirozeně rozšíří jejich portfolio služeb...