Podpora Asociace českého tradičního obchodu evidenci tržeb byla od počátku jednoznačná. Zdůrazňovali jsme ale, že zákon musí platit pro všechny bez výjimek a kontroly budou probíhat ve všech podnikatelských skupinách a ne pouze tam, kde to bude nejjednodušší.

Poslední vývoj však ukazuje, že pokusy prosadit do zákona výjimky, zejména zproštění povinnosti evidovat tržby pro podnikatele s nízkým obratem, přinese jen další nerovnosti. A s tím poctiví obchodníci nemohou souhlasit. Původní myšlenka, která byla s EET spojena, v sobě obsahovala základní bod, a totiž alespoň částečné narovnání tržního prostředí. Jakýsi bič na prosperující živnostníky, kteří se vyhýbají placení daní a parazitují na těch, kteří se ke společnosti i státu chovají mravně.

Poctiví platí už dávno

Představme si nepoctivého obchodníka s krámkem, který nepřiznává tržby. Tvrdí, že mu obchod moc nejde a za rok neprodá zboží za více než 200 tisíc korun, i když ve skutečnosti prodává každý měsíc, utrží desetitisíce. Pokud bude muset od března evidovat tržby, brzy se přijde na to, že dosáhne obratu nutného pro to, aby se stal plátcem DPH.

Kromě toho, že by měl tedy státu odvádět daň z přidané hodnoty, začne také podávat kontrolní hlášení. Pravděpodobně bude muset najmout účetní. K tomu zaplatí za aktualizaci softwaru pro odesílání účtenek na finanční správu, případně za nákup nové pokladny, pokud jeho stávající systém připojení na EET vůbec umět nebude. Celkově mu tedy měsíční náklady vzrostou o tisíce korun. O tyto tisíce může nyní mít nižší ceny a odvádět zákazníky těm, kteří kvůli své poctivosti tak levně prodávat nemohou.

V případě malých venkovských prodejen často nehovoříme o zisku, ale o službě obci a jejím obyvatelům.

Ti poctiví, kteří všechny tržby řádně přiznávají, totiž DPH platí už dávno, kontrolní hlášení také podávají a kvůli zvýšené administrativní zátěži jim poklesl zisk, pokud tedy nějaký vůbec mají. V případě malých venkovských prodejen často nehovoříme o zisku, ale o službě obci a jejím obyvatelům. Jejich provoz bývá dotován ze ziskovějších poboček ve větších městech. Do konečných cen pro zákazníky tyto náklady totiž promítnout nemohou, protože by lidé nakupovali u těch nepoctivých, kteří kvůli zatajování tržeb mohou být levnější.

Bude následovat likvidace venkova

Připusťme, že výjimka z elektronické evidence tržeb pro podnikatele, jejichž obrat nepřesáhne 250 tisíc korun, skutečně projde. Budou tito nepoctiví podnikatelé dobrovolně posílat účtenky na finanční správu a vezmou na svá bedra dobrovolně zvýšené náklady na své podnikání? Nebo udělají vše proto, aby se EET vyhnuli, a budou se snažit finanční správě ukázat, že rozhodně víc než 250 tisíc korun ročně nevydělají? Vyjde je lépe platit minimální daň ve výší pár tisíc za rok, nebo každý měsíc odvádět státu DPH, podávat kontrolní hlášení a najmout účetní?

To vše jsou vážná rizika spojená s výjimkami z EET, které AČTO vnímá a upozorňuje na ně. Podporujeme český maloobchod, drobné české zemědělce a živnostníky. Když zlikvidujeme venkovské prodejny, kdo bude kupovat produkty od českých farmářů? Velké řetězce určitě ne, protože tito lidé nemají tak velký zisk, aby z něj mohli platit regálovné, dotovat slevové akce supermarketů a soutěžit s produkty, které řetězce dovážejí ze svých mateřských zemí a často na ně uplatňují nižší marži, jen aby se prodávaly lépe. Na úkor našich českých, kvalitních a chutných produktů, bohužel.

Když zlikvidujeme venkovské prodejny, kdo bude kupovat produkty od českých farmářů?

Všechny výjimky, které dále pokřivují už tak pokřivený český maloobchodní trh, kde je rovnost jednotlivých podnikatelů pouhým snem, o němž si necháváme zdát, a česká vláda pro jeho realizaci nic nedělá, nevyhnutelně směřují k postupné a nenápadné likvidaci českého venkova.