Vypsání referenda o brexitu? Největší státnická chyba novodobé historie

Ivan Hodač | 20. 6. 2016

Vypsáním referenda o opuštění či setrvání v EU vzal na sebe britský premiér David Cameron zodpovědnost jak za budoucnost Evropy, tak i Velké Británie. Jsem toho názoru, že jeden člověk by si takto neměl zahrávat s budoucností našeho kontinentu. Krok britského premiéra byl nejen neuvěřitelně riskantní. Aby vyhrál volby, které by stejně vyhrál, dopustil se politické chyby, za kterou můžeme všichni draze zaplatit

Jaká jsou očekávání a plány v Bruselu? V každém případě, jak se říká anglicky, „the damage is done". Není dnes důležité bavit se o tom, zda Velká Británie zůstane, zda další země začnou natahovat ruce a říkat: My také chceme to, co si vyjednal David Cameron.

Co si přesně vyjednal, nikdo vlastně neví. Lépe řečeno neví se, jak se to vše bude uvádět do praxe. Některé aspekty jsou či by byly pro EU jistě prospěšné. Zároveň je jasné, že i přes pozitivní výsledek referenda rozkol konzervativců neskončí a problematika členství v EU bude dále rozdělovat – jak emocionálně, tak pragmaticky – obyvatele Spojeného království. V případě, že zůstanou v Unii, je jenom otázkou času, kdy si vymyslí další referendum.

Nadcházející referendum je přitom již druhé, žádný jiný stát, který náleží do tohoto společenství (ať již kdykoli), si zatím takovýto krok nedovolil.

Pokud se Velká Británie rozhodne odejít – a toho se čím dál tím více obávám, neboť se debata stále více emocionálně vyhrocuje a normální pragmatické argumenty jdou úplně stranou –, bude to mít jak pro EU, tak i pro Británii nedozírné následky. Zde jenom pár z těch nejdůležitějších:

1. EKONOMICKÝ DOPAD JAK PRO EU, TAK I PRO VELKOU BRITÁNII

Očekává se propad kolem 2 % HDP ve Velké Británii, kolem 1 % celkově v zemích EU. Hlavně se to bude týkat zemí, které mají významné obchodní vazby s Británií, jako například Nizozemsko a Belgie. Je také celkem jisté, že pokud referendum dopadne negativně, můžeme zažít propad trhu s akciemi až o 10–15 %.

A pravděpodobně přijde nová krize podobná té, kterou jsme zažili v letech 2008–2009. A to nejen v EU, ale globálně. Pokud jde o Anglii (neboť Velká Británie se s největší pravděpodobností rozpadne – viz komentář níže), je mi to docela jedno. Bylo jim to řečeno mnohokrát, neberou to asi vážně. Jedna věc je konstruktivně měnit EU, je ale druhá věc ji rozbíjet.

2. DOMINOVÝ EFEKT

Odchod Velké Británie vyvolá podle mínění mnoha lidí dominový efekt. Politici v dalších zemích se začnou bezdůvodně, emotivně ptát: Proč my neodejdeme také, proč nevypsat referendum také u nás.

EU se pravděpodobně rozpadne na minimálně dvě části: tvrdé jádro, které bude chtít pokračovat v ekonomické (a eventuálně politické) integraci a směřovat k případnému vytvoření Evropské federace. A druhá část, ke které budou patřit skandinávské státy, Česko, Polsko a další země, bude hledat nový způsob, jak spolupracovat v zájmu svých zemí hlavně ekonomicky.

V každém případě uvidíme ještě větší dominanci Německa a možná i totální rozpad Evropské unie. Popsaná situace není v zájmu nikoho, v neposlední řadě Česka. Na evropském kontinentu se válčilo dosti dlouho, proč by se nemuselo znova. Ale to je jistě extrém, ke kterému se, jak doufám, nedostaneme.

3. OSLABENÍ POSTAVENÍ EU VE SVĚTĚ

Jestli nás z mnoha důvodů již dnes země, jako je Čína nebo USA, neberou moc vážně, bude to po případném odchodu Velké Británie daleko horší. Nedovedu si představit, jak bude moci být uzavřena naprosto klíčová smlouva TTIP o volném obchodě s USA. Spojené státy se obrátí na svou pacifickou stranu a budou s Čínou, Indií a zeměmi seskupenými v TPP spolupracovat na vytvoření nových světových standardů, pravděpodobně uzavřou s Čínou a Indií smlouvy o volném obchodě atd. V dnešním globálním světě ztratíme pozici důležitého hráče – o Velké Británii vůbec nemluvě, ta se stane členem druhé nebo třetí ligy. To, že již nemají své vlastní impérium a Commonwealth, je jasné všem, jenom ne Britům.

4. ROZPAD VELKÉ BRITÁNIE

Je velice pravděpodobné, že co nejdříve po eventuálním odchodu Británie z EU bude vyhlášeno referendum ve Skotsku a pravděpodobně také v Severním Irsku. Tyto země, které jsou dnes části Velké Británie, chtějí a vlastně z důvodu vlastního přežití budou chtít zůstat v EU.

Takže je téměř jisté, že v případě odchodu ostrovní země z EU budeme svědky rozpadu zbytku tohoto dnes vlastně neexistujícího impéria. Navíc přesvědčení zastánců odchodu, že si Británie vyjedná podmínky přístupu na trh EU, které budou shodné s těmi dnešními, je naprosto mylná. Za to, že se rozhodnou odejít a všechny nás dostat do neuvěřitelně nepříjemné situace, jim bude dost lidí, jak se lidově říká, házet klacky pod nohy. V každém případě budou tato vyjednávání komplikovaná. A mezitím se na dva tři roky vše ostatní posune na vedlejší kolej.

5. ODCHOD VŠECH ÚŘEDNÍKŮ Z INSTITUCÍ EU VČETNĚ KOMISE, RADY A EP

Úředníci vlastně nemají žádný velký problém, protože na rozdíl od nás, normálních smrtelníků, mají finančně budoucnost zaručenou. Horší je to s občany Velké Británie, kteří se rozhodli penzi strávit ve Španělsku a jiných zemích EU – ti pozbudou výhod občanů EU, nebo se budou muset prostě vrátit zpět. Třeba budou ve Velké Británii vykonávat pro britské občany podřadné práce, které tam dnes dělají také občané některých členských států EU.

Winston Churchill řekl v roce 1946 v jednom ze svých slavných projevů v Ženevě: „We are with you, but not of you. We have our own Commonwealth and Empire."

Měl pravdu, Britové stále takhle smýšlejí. Ale přesto bychom všichni byli velice rádi, aby s námi zůstali a společně jsme změnili Evropskou unii na skutečně fungující seskupení evropských zemí ku prospěchu všech jejich občanů. Jestli chtějí odejít, ať jdou co nejdříve. Bude to škoda pro nás pro všechny, ale hlavně pro ně. Pro mnoho zemí bylo a stále je členství Velké Británie v EU zárukou demokratického vývoje, mnoho zemí by do EU nevstoupilo bez Velké Británie.

Skončím, jak jsem začal: David Cameron udělal asi jednu z největších státnických chyb novodobé historie. Mnoho lidí zde v Bruselu to prostě nechápe. Věděl, do čeho jde, ale vypadá to, že se strašně přepočítal: Ať referendum dopadne, jak chce, po 23. červnu 2016 nebude nic stejně. A obávám se, že k lepšímu to nebude.

Ivan Hodač

Do konce roku 2013 generální tajemník Evropské asociace výrobců automobilů ACEA. Žije v Bruselu. Začínal jako asistent College of Europe. Působil jako generální sekretář potravinářské obchodní organizace IFMA/IMACE. Pracoval jako viceprezident a šéf evropské kanceláře americké mediální skupiny Time Warner, která vlastní zpravodajský televizní kanál CNN, kabelovou televizi HBO a filmová studia Warner Bros. Entertainment.

Tagy brexit Brusel Čína David Cameron Evropa Evropská unie předseda vlády referendum USA Velká Británie