Dlouho připravovaný zákon o spotřebitelském úvěru bude v následujících týdnech schvalovat Senát. Návrh zákona má nejen svá pro, ale i proti.

Klienti, kteří byli doposud podrobováni lichvářským praktikám neseriózních podnikatelů, by se měli dočkat intenzivní zákonné ochrany ze strany státu i regulátora České národní banky. Doposud jim hrozilo velké penále v případě předčasného splacení hypotečního úvěru, kdy více než půl milionu Čechů řeší situaci kolem vlastního bydlení právě hypotečním úvěrem. Zjevnou výhodou může být možnost jednou za rok splatit 25 procent úvěru mimo fixační období. Nicméně je třeba věnovat pozornost i druhé straně mince.

Čísla hovoří jasně

Českým bankám budou s předčasným splacením vznikat náklady. Banky budou nuceny tyto náklady kompenzovat jiným způsobem. Účelně vynaložené výdaje spojené s předčasným splacením v konkrétním případě ponesou ve formě vyšší úrokové sazby všichni spotřebitelé včetně těch, kteří možnost předčasného splacení úvěru nevyužijí. A těch je více než 90 procent. Tento návrh je tak vstřícný jen vůči menšině klientů, a to těch movitějších.

Českým bankám budou s předčasným splacením vznikat náklady. Budou nuceny je kompenzovat jiným způsobem.

Některé české banky nabízejí možnost splatit celou hypotéku nebo její část mimo fixační období. V tom není nic nového. Avšak pokud to bude nařízené pro všechny bankovní instituce, konkurenční výhoda zaniká. V tomto případě je možné, že zvýšené náklady banky promítnou do úrokové sazby či poplatků, toto břímě nakonec ponese právě zákazník.

V roce 2016 si čeští klienti vzali přes 700 miliard korun v hypotečních úvěrech. Převážná většina z nich jsou půjčky pod pět milionů korun, kdy průměrná výše hypotéky činí 1,9 milionu korun. Právě návrh zákona zvýhodňuje bohatší klienty s velkými hypotékami a finančními prostředky na jejich splacení. A to nemluvíme o nárůstu spekulativních prodejů nemovitostí, protože nízká úroková sazba, státní finanční podpora nebo daňové úlevy k tomu jen vybízejí.

Taková příležitost v podobě zlaté horečky přiláká celou řadu spekulantů.

Ceny realit v současné době rostou. Investice do bytů a domů je málo riziková a přitom výnosná. Nová pravidla předčasného splácení umožní klientům pracovat s vidinou zhodnocení investice během dvou let až o 20 %, a to vše za peníze poskytovatele hypotečního úvěru. Taková příležitost v podobě zlaté horečky přiláká celou řadu spekulantů. V důsledku toho může dojít k rapidnímu růstu ceny nemovitostí. Na to opět doplatí poctiví klienti.

Stabilita nadevše

Finanční sektor je založen na schopnosti předvídat a dlouhodobě plánovat. Na těchto dvou základních parametrech leží podstata jeho stability. Česká národní banka od roku 2012 drží úrokové sazby na technické nule (0,05 %), a tím stimuluje bankovní ústavy k úvěrování svých klientů za nízké úroky. Přijetí návrhu zákona může tento trend obrátit tím, že banky budou kompenzovat své nově vzniklé náklady, a úroky naopak poletí nahoru, což se promítne zejména u klientů, jejichž požadavky na hypotéku nepřevyšují hranici pěti milionů korun.

Nepromyšlené zásahy do znění zákona navíc mohou narušit jeho původní konzistentní strukturu a vést k výše popsaným negativním dopadům zejména na průměrného spotřebitele, zodpovědného poskytovatele úvěru i na ekonomiku České republiky.