Pfaffenschlag: Poklad mrtvých vesničanů

Základy zbořených domů našli badatelé teprve před půl stoletím.

Základy zbořených domů našli badatelé teprve před půl stoletím.

Foto: MÚ Slavonice

Projděte s námi místa plná tajemství a záhad v Česku i ve světě v unikátním seriálu.

V 15. století kypěl Pfaffenschlag životem. Na okraji vsi nedaleko Slavonic klapal mlýn, na záhumencích se proháněla drůbež, plné sýpky a chlévy dělaly radost hospodářům. Vše se změnilo během okamžiku, kdy se s ranními červánky objevila smrt.

Vzala na sebe podobu husitského houfu, který se ve 20. letech 15. století valil ztrestat katolické město Slavonice na česko-moravském pomezí. Cestou však nemilosrdní válečníci nepohrdli ani nedalekým Pfaffenschlagem, který se jim připletl do cesty. Neušetřili nikoho. Když se slunce klonilo k západu, husité obtěžkáni kořistí zmizeli. Z bohaté vsi zbyly jen hromady doutnajících trámů a zem nasáklá krví pobitých venkovanů.

Za několik let místo hrůzy opět zarostlo hustým lesem, který byl ve 12. století při založení Pfaffenschlagu s nasazením všech sil vymýcen. Z někdejší vesnice se stalo přízračné místo, kam se v noci vracejí stíny mrtvých.

Odvážní lidé se tam mohou dostat i k pokladu. Podle legendy totiž vesničané stačili největší cennosti ukrýt před rabujícími husity. Cestu k pokladu prý ukáže duch formana, pokud je osloven správnou formulí. Hledači pokladů se ale nesmí bát následovat ho po strašidelné noční cestě k někdejší vsi. Cennosti však dosud nenašli ani archeologové, kteří před půl stoletím odkryli zbylé základy vesnice.

(boh)

PŘÍŠTĚ: FAUSTŮV DŮM

Akční letáky