Bylo to právě v tento den, když bylo evropské pobřeží bičováno silnou bouří v Severním moři. Tyto bouře rozpoutaly masivní povodně. Před vodou nebylo úniku, nebylo kam se schovat, protože nížinatý terén příliš možností na záchranu nedával.

Povodeň svaté Alžběty v roce 1421 byla zaplavením Grote Hollandse Waard, oblasti na území dnešního Nizozemska. Svůj název má od svátku svaté Alžběty Maďarské, který byl dříve 19. listopad. Na seznamu nejhorších povodní v historii je na 20. místě. V noci z 18. na 19. listopadu 1421 silná bouře u pobřeží Severního moře způsobila na řadě míst protržení hrází a zaplavení níže položených oblastí. Řada vesnic byla pohlcena povodní a ztracena. Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Protipovodňová příprava

Jen během několika málo dní zahynulo kvůli povodním asi 10 000 lidí. Přitom obyvatelé dobře věděli, že nejsou na podobné živelné události vůbec připraveni. Na okamžitá opatření pak bylo už většinou pozdě, přesto v oblasti zvané Grote Waard vyrostly malé vesnice a několik měst, která chtěla se živlem bojovat a poučit se z ničivých katastrof, které se děly pravidelně.

Obyvatelé těchto měst budovali hráze v celé oblasti, aby udrželi moře z dosahu. Jenže se nedařilo, protože nížina byla povodněmi bičována opakovaně a stále. Další fatální povodně zasáhly oblast Grote Waard v letech 1287, 1338, 1374, 1394 a 1396.

Po každé záplavě se obyvatelé vrátili zpět a opravili poničené hráze. A dokonce ani povodeň z listopadu 1404, kdy zemřely tisíce lidí, nemohla odradit obyvatele od obnovení svých domovů v této nebezpečné oblasti.

Povodeň svaté Alžběty

O sedmnáct let později, v roce 1421, ve stejnou roční dobu, zasáhla od Severního moře další silná bouře, a její následky byly skutečně fatální. Moře se vevalilo do oblastí, které kdysi bývaly jeho dnem – a srovnalo se zemí město Dort a dalších 20 vesnic. Oddělila také města Geertruidenberg a Dordrecht, která proti sobě předtím bojovala během Hook and Cod občanských válek.

Oblasti zaplaveny dodnes

Příčinou povodní byl silný extratropický cyklón. Voda z bouře v Severním moři se vzedmula v řekách a způsobila, že se hráze přelily a prorazily. Povodeň dosáhla velkého mořského ramene mezi jižním Holandskem a Zélandem (nebo Zélandem) a zničila Grote Hollandse Waard. V dolním bodě, kde povodňová voda dosáhla města Dordrecht, je bod, kde povodňová voda zůstává dodnes. Město Dordrecht bylo trvale odděleno od pevniny. Rekultivovanými částmi jsou ostrov Dordrecht, ostrov Hoeksche Waard a severozápadní Severní Brabantsko. Většina oblasti Biesbosch, jež je dnes velkou přírodní oblastí, je také od té doby zaplavena.

Povodeň nazvaná po sv. Alžbětě byla tak rozsáhlá, že hráze nebyly plně obnoveny až do roku 1500. Oblast se s následky potýkala velmi dlouho. Velká část oblasti, která nyní tvoří Nizozemsko, tak byla celá desetiletí po bouři zcela zaplavena, místy hladina dosahovala výšky až 8 metrů.

Jsou živly, které nelze podceňovat.

Zdroje:

www.youtube.com, en.wikipedia.org, interesting-historic-facts.blogspot.com