Stephen William Hawking se narodil 8. ledna roku 1942 do rodiny výzkumného pracovníka v oboru parazitologie a sekretářky lékařského institutu. Žil v městečku St. Albans, asi 35 km severně od centra Londýna. Místními byli Hawkingovi považováni za inteligentní a částečně podivínské. 

Rodiče budoucího teoretického fyzika kladli velký důraz na vzdělání všech svých dětí, Stephen ale mezi sourozenci vynikal. Už na gymnáziu vymýšlel deskové hry, stavěl rádiem ovládané modely lodí a se svými spolužáky vedl zanícené diskuze o mimosmyslovém vnímání, fyzice či náboženství. 

5 předpovědí Stephena Hawkinga

Odhalit tajemství lidské existence, světa kolem nás a vesmíru se snažil i v době, kdy mu byla diagnostikována amyotrofická laterální skleróza. Onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci buněk centrální nervové soustavy, což vede k postupné svalové atrofii. Lékaři mu předpověděli dva roky života. Jednadvacetiletý mladík se nevzdal a zůstal naživu více než dalších padesát let. 

Zdroj: Youtube

Za tu dobu sice ztratil řeč a hybnost, jeho mysl ale stále fungovala na sto procent. Pomocí speciálního vozíčku a počítačového programu psal knihy, pořádal přednášky a natáčel dokumenty. V těchto pramenech zazněly také jeho předpovědi o budoucnosti lidstva, z nichž přechází mráz po zádech.

Éra umělé inteligence

Vědec tvrdil, že umělá inteligence je jako džin z láhve. „Obávám se, že AI může zcela nahradit lidi,” varoval. „Musíme pokračovat v jejím vývoji, ale je nutné si také uvědomit její reálná nebezpečí. Stačí, aby někdo vyvinul program, který by se sám replikoval.” 

V tu chvíli by se mohlo stát, že by byl čím dál tím více chytřejší a překonal by hranice našeho mozku. Nedokázali bychom odhadnout, zda by nám AI stále pomáhala, nebo se nás snažila zničit.

Mimozemšťané a Země

V dnešní době se řada vědců věnuje hledání mimozemské inteligence. Kosmolog si ale nebyl zcela jistý, zda je to dobrý nápad. „Mohlo by se stát, že pokud by nás navštívili mimozemšťané, výsledek by byl stejný, jako když Kolumbus přistál v Americe,” upozorňoval. „Pro domorodce to byla tragédie.” 

Seth Shostak z Institutu Seti (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) v Kalifornii ale s vědcem nesouhlasil. „Je to neopodstatněný strach. Pokud by se cizí bytosti zajímaly o naše zdroje a chtěly nás zničit, aby nás napadly, je jedno, zda signály do vesmíru vysíláme nebo ne.”

Zrození nadlidí

Hawking byl také přesvědčen, že během tohoto století lidé objeví techniky genetické úpravy, díky nimž vznikne nadčlověk, schopný zničit zbytek populace. „Pravděpodobně budou přijaty zákony proti genetickému inženýrství. Někteří odborníci ale nebudou schopni odolat pokušení zlepšit naše vlastnosti, jako je paměť, délka života nebo odolnost vůči nemocem.”

Tato vylepšení se mohou stát tak populární, že obyčejní lidé budou v nevýhodě. „Mohou nastat politické problémy a jiné neshody,” varoval.

Globální oteplování

Za další hrozbu, která může zničit naši civilizaci, považoval vědec klimatické změny. Už v roce 2017 upozorňoval, že se blížíme k „bodu zlomu”, odkud není návratu.

„Globální oteplování je jedním z největších nebezpečí, jimž čelíme. Katastrofy můžeme zvrátit, pokud budeme jednat hned,” řekl. „Klíčové je držet se pravidel stanovených Pařížskou dohodou.”

Stěhování na jinou planetu

Hawking zastával názor, že pokud chceme přežít, budeme muset kolonizovat jiné oběžnice a sluneční soustavy. To, co ho znepokojovalo, byly tzv. události s nízkou pravděpodobností a vysokým dopadem, například střet s cizím tělesem. 

Zdroj: Youtube

Bál se však i přírodních pohrom. „Ačkoli pravděpodobnost katastrofy na planetě Zemi je poměrně nízká, časem se sčítá a v příštích tisících nebo 10 000 letech se stává téměř jistou.”

Zdroj:

www.wikipedia.org, www.inverse.com, www.bbc.com, www.theguardian.com