Dějiny jsou plné významných událostí, které určovaly běh civilizací. Přesto existují určité roky, které vynikají svým mimořádným dopadem na lidské dějiny. Jedním takovým, často přehlíženým a zahaleným tajemstvím, je rok 536.

Rok 536 byl prohlášený za nejkatastrofálnější v dějinách. Uhodnete, co se v tomto osudném roce stalo? Odpověď zná pouze 1 % lidí. Náš historický kvíz vás vyzve k odhalení katastrofických událostí, které se v tomto období odehrály.

Několik otázek odhaluje samé katastrofy

Položme si otázku: V roce 536 se odehrála řada událostí, které zanechaly trvalou stopu v lidských dějinách. Dokážete odhadnout, co způsobilo, že byl tento rok tak ničivý?

Máte 4 možnosti. Byly to:

A) Přírodní katastrofy

B) Řádící pandemie

C) Politické otřesy

D) Změna klimatu

Rok bičovaný přírodními katastrofami

Ano, rok 536 byl skutečně katastrofickým rokem. Pokud tedy tipujete katastrofy, pak je to správná odpověď. Během tohoto roku se totiž odehrálo hned několik přírodních katastrof, které měly dalekosáhlé důsledky pro společnosti po celém světě a zanechaly po sobě dědictví zkázy a zoufalství.

Jednou z hlavních katastrof roku 536 byla série sopečných erupcí, při nichž se do atmosféry uvolnilo obrovské množství popela a síry. Vzniklá mračna popela zastínila slunce, což vedlo k dlouhému období tmy. Tato tma narušila ekosystémy, způsobila pokles globálních teplot a vážně ovlivnila zemědělství.

V důsledku dlouhotrvající tmy a úbytku slunečního světla došlo k rozsáhlým neúrodám. V postižených oblastech se rozšířil hladomor, který vedl k rozsáhlému hladu, podvýživě a ztrátám na životech. Nedostatek potravinových zdrojů přispěl k sociálním nepokojům a oslabení společnosti.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Globální ochlazení a dopady na životní prostředí

Vulkanická činnost v roce 536 způsobila výrazný pokles globálních teplot, což vedlo k tomu, co vědci označují jako "pozdně antickou malou dobu ledovou". Tento klimatický posun měl vážné následky, včetně zamrznutí řek, snížení zemědělské produktivity a narušení ekosystémů. Znamenala období environmentálních potíží a dále zatížila společnosti, které se již potýkaly s jinými problémy.

Doktorka Elizabeth Morganová, historička specializující se na starověké civilizace, se zamýšlí nad dopadem roku 536: „Kataklyzmatické události roku 536 měly hluboký dopad na společnosti po celém světě. Kombinace sopečných erupcí a jejich následných ekologických důsledků způsobila rozsáhlé utrpení, vyvolala migrace a přispěla k úpadku několika starověkých civilizací."

Odpověď: Co bylo příčinou?

Pokud jste správně tipli přírodní katastrofy, pak kromě nich to skutečně byly i pandemie a změny klimatu. Na vině byla zřejmě Halleyova kometa. Kometa vyvrhla prach do atmosféry a způsobila ochlazení planety, při němž teplota klesla až o 3 °C, což vedlo k suchu a hladomoru. Kvůli tomu bylo lidstvo náchylnější k Justiniánovu moru.

Komety byly v minulosti chápané jako předzvěsti zkázy, nikoli jako události, na něž dnešní hvězdáři netrpělivě čekají.

Vědcům se podařilo analyzovat grónský led, který se ukládal v letech 533-540 n. l. a právě z něj zjistili, že na Zemi dopadlo velké množství atmosférického prachu. Jak uvedl vedoucí studie Dallas Abbott, který se domnívá, že prach pocházel z meteorického roje Eta Aquarid, který je tvořený zbytky Halleyovy komety. Kometa navíc způsobila i výše zmíněné ochlazení a globální stmívání.

Profesor Abbot se domnívá, že do oceánu zřejmě narazilo něco velkého.

Nezapomínejme, že právě tyto klíčové okamžiky historie utvářejí naši současnost a budoucnost a připomínají nám sílu přírody a nezdolného ducha lidstva. Odhalení skrytých tajemství tohoto bouřlivého roku nám umožňuje pochopit odolnost lidských společností tváří v tvář nepřízni osudu a poukazuje na propojení přírodních sil a lidských dějin.

Zdroje: www.dailymail.co.uk,  www.science.org, en.wikipedia.org/Volcanic_winter_of_536