V roce 536 n. l. se velká část světa setměla na 18 měsíců. Na vině byla záhadná mlha, která pokryla Evropu, Blízký východ a část Asie. Tato mlha přes den zcela zakrývala slunce. Teploty se výrazně snížily, nebyla úroda a lidé umírali. Jednalo se o skutečnou dobu temna. Doslovně i obrazně. Na Islandu totiž vybuchla sopla a popel se rozptýlil po celé severní polokouli.

Bohužel tato sopečná erupce nebyla jediná. Následovaly ji ještě další dvě, v letech 540 a 547. Severní polokouli trvalo velmi dlouho, než se vzpamatovala.

V Evropě nastala hospodářská stagnace, která pak byla ještě více prohloubena, protože ihned poté, co Slunce vysvitlo, v roce 541 propukl první dýmějový mor, která zabil třetinu až polovinu obyvatel Byzantské neboli Východořímské říše.

O tom, že rok 536 byl nejhorším rokem vůbec, hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Neskutečná síla sopečných erupcí

Nejsmrtonosnější zaznamenanou sopečnou erupcí vůbec byl výbuch sopky Tambora v roce 1815. I když tato erupce islandské sopky byla nepoměrně menší, stačila na to, aby změnila globální klimatické vzorce a způsobila několikaletý hladomor.

"Byla to docela drastická změna; stalo se to přes noc," říká Michael McCormick, profesor historie na Harvardově univerzitě. "Starověcí svědkové se opravdu něčeho chytili. Nebyli hysteričtí ani si nepředstavovali konec světa." Svět však na rok a půl do tmy upadl, což se konci téměř rovnalo. Podle byzantského historika Prokopia slunce po celý tento rok vydávalo své světlo bez jasu, stejně jako měsíc. Zdálo se, jako by bylo neustále v zatmění a lidé nebyli ušetřeni ani válek, ani moru, ani žádné jiné věci vedoucí ke smrti, napsal historik. Podle jiného historika, Cassiodora, zase "v poledne nebyly vidět žádné stíny našich těl. Slunce mělo namodralou barvu, měsíc ztratil svůj lesk a roční období byla smíchána dohromady.“

Když sopečný popel zablokoval slunce…

Pravdou je, že i když těmto historickým událostem nebyl zprvu přikládáno mnoho významu, tato byla potvrzena. V 90. letech 20. století vědci zkoumali letokruhy stromů v Irsku a zjistili, že se kolem roku 536 skutečně něco událo. Dokázali, že léta v Evropě a Asii se ochladila o 35 až 37 °C, v Číně dokonce v létě sněžilo. I odtud se pro toto období temna vžil termín pozdně antická malá doba ledová. Začala na jaře roku 536, trvala v západní Evropě asi do roku 660 a ve střední Asii trvala asi do roku 680 a podle McCormicka to byl začátek jednoho z nejhorších období pro život, ne-li nejhoršího vůbec.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Navíc je možné, že sopečných erupcí bylo v této době ještě mnohem více, než víme nyní. Buďme rádi za to, v jaké době žijeme.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_winter_of_536, www.history.com, www.science.org