Vědní obor, zabývající se sběrem, analýzou a interpretací empirických dat za účelem porozumět určité oblasti, vypadá na jednu stranu nudně. Opak je ale pravdou. Statistika je skvělým nástrojem, jak nahlédnout do budoucnosti bez jasnovideckých schopností. Chování přírody a lidí je totiž předvídatelné.

Na základě rozboru umí experti odhadnout, jaké hashtagy budou v příštím týdnu trendy, kdy vypukne chřipková epidemie nebo jaké ovoce se bude v létě nejčastěji prodávat. Výzkumníci používají historická data také k předpovědi počasí či míry nezaměstnanosti. 

Globální konflikt

Někteří historici tvrdí, že globální konflikty, které se odehrály v historii, již nebudou součástí naší budoucnosti. Jiní si zase myslí, že je jen otázkou času, kdy nastane další katastrofální porovnávání síly. Existuje nějaký způsob, jak zjistit, kdo má asi pravdu? Odborný asistent a počítačový vědec na University of Colorado Aaron Clauset si myslí, že ano. 

Ve snaze odpovědět na tyto otázky shromáždil z veřejné databáze Correlates of War Project  údaje o 95 válkách, k nimž došlo v letech 1823 až 2003. Vložil je do počítačových modelů s cílem najít období, během kterého bylo lidstvo alespoň desetiletí bez sváru a zjistit, čím je současný, téměř osmdesátiletý úsek celosvětového míru, výjimečný.

„Chtěli jsme porozumět tomu, zda lze tzv. dlouhý klid, v němž nyní žijeme, interpretovat jako trend, a tudíž předpokládat, že se udrží i v budoucnu,” vysvětluje Aaron Clause. „Jak se ale ukázalo, těsná blízkost dvou světových válek, charakterizované neuvěřitelným násilím, byla vyvážena sporadickými mezinárodními rozepřemi, jimiž jsme svědky i dnes.”

Třetí válka

Statistika tedy jasně ukázala, že mír ve své podstatě neexistuje. „Nebezpečí třetí světové války tak nad námi bude viset neustále,” krčí rameny vědec. Jak velká je však pravděpodobnost, že zničí naši civilizaci?

Zdroj: Youtube

„S přihlédnutím ke všem proměnným, jako je míra populace, technologické pokroky a měnící se politické podmínky to vypadá, že vyhlídka na konflikt, který způsobí pád lidstva, je v příštích třinácti staletích střízlivá,” říká Aaron Clause. Soudný den by měl podle odborníka nastat mezi 383 až 11 489 lety.

Zdroje: www.futurism.com, www.uk.news.yahoo.com, www.punchng.com, www.cs.wikipedia.org