Ve světě, kde předpovědi založené na datech ovlivňují různé aspekty našeho života, se Clauset snažil tento přístup aplikovat na jednu z nejvážnějších hrozeb pro lidstvo.

Jak často lidstvo válčí a válčilo?

Clausetova analýza se zabývala výskytem válek v letech 1823 až 2003 a zaměřila se na intervaly mezi jednotlivými konflikty. Jeho cílem bylo identifikovat období v dějinách, která se podobají současnému sedmdesátiletému "dlouhému míru", kdy se velké globální války nevyskytují. Na rozdíl od názoru, že toto období je výjimečně mírové, zjistil, že taková období míru nejsou v lidských dějinách tak neobvyklá, jak by se mohlo zdát.

Dlouhý mír je mír trvající 100 až 140 let

"Dlouhý mír" po druhé světové válce trval zhruba 70 let, ale podle Clausetovy analýzy by k tomu, aby byl statisticky významný, musel trvat nepřetržitě 100-140 let. Tento poznatek zpochybňuje představu trvalého míru a naznačuje, že současný stav může být křehčí, než se obecně soudí.

Podívejte se na video s Clausetovými předpověďmi:

Zdroj: Youtube

Jsou války nepředvídatelné?

Clausetova studie se zabývala také širšími trendy výskytu válek za posledních 200 let. Vědec uznal, že ačkoli během tohoto období došlo k významným společenským změnám, statistiky týkající se výskytu válek zůstaly relativně stabilní. Tato stabilita vyvolává zásadní otázku: je válka ze své podstaty nepředvídatelná, imunní vůči snahám o snížení její četnosti?

Ve snaze poskytnout svým zjištěním širší kontext Clauset zdůraznil roli různých faktorů, které by mohly ovlivnit budoucnost konfliktů, včetně geopolitických změn, technologického pokroku a změn ve světové populaci. Zdůraznil však, že dopad těchto faktorů je obtížné jednoznačně kvantifikovat.

Kdo je Clauset a čemu se věnuje

Jedním z nejzajímavějších aspektů Clausetova výzkumu bylo jeho zkoumání potenciální časové osy konečného pádu lidstva. Kombinací různých proměnných, jako jsou změny v populaci, technologiích a politické krajině, jeho statistický model odhadl rozmezí 383 až 11 489 let pro tuto událost, přičemž medián předpovědi činil 1 339 let. Přestože uznal, že takovým předpovědím je vlastní nejistota, zdůraznil, že vyhlídka na konflikt, který ukončí civilizaci během příštích třinácti století, je střízlivá.

Běh dějin

Clausetova práce je ukázkou síly statistické analýzy, která umožňuje nahlédnout do složitých jevů, jako jsou války. Vytěžováním historických dat a využíváním matematických modelů nastoluje podnětné otázky o křehkosti míru, nepředvídatelnosti katastrofických konfliktů a možných faktorech, které utvářejí běh dějin. Vzhledem k tomu, že se svět stále potýká s neustále se vyvíjející dynamikou globálních záležitostí, Clausetův výzkum nám připomíná hodnotu přístupů založených na datech při pochopení a řešení složitých problémů.

Zdroje: futurism.com, nautil.us, www.colorado.edu/ebio/aaron-clauset