Aaron Clauset není typický „věštec z křišťálové koule“, je to skutečný odborník na síťovou vědu a komplexní systémy. Vyzbrojen zázemím v oblasti informatiky a zálibou v analýze dat se Clauset vydal na cestu, která možná změní náš pohled na budoucnost. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Války se opakují a dají se vypočítat

Clausetovo hledání odpovědí ho přivedlo k procházení válečných dat z let 1823 až 2003, pečlivě shromážděných v rámci projektu Correlates of War. Jeho úkolem bylo odhalit vzorce a poznatky, které by mohly objasnit naše současné období míru.

To, co Clauset objevil, je ohromující. Přestože po druhé světové válce došlo k sedmdesátiletému útlumu velkých globálních konfliktů, tvrdí, že možná odpočíváme na vypůjčeném čase. Pro představu uvádí, že aby bylo toto období zdánlivého "míru" statisticky významné, muselo by trvat nepřetržitě neuvěřitelných 100-140 let. V současné době nejsme ani v polovině této cesty, neboť jsme na méně než třech čtvrtinách požadované doby trvání.

Co říkají čísla?

Clausetova odhalení se však nezastavují u propasti globálního konfliktu. S přesností matematického orákula předpovídá časovou osu scénáře soudného dne, který by mohl znamenat konec naší civilizace. S ohledem na proměnné, jako jsou globální populační změny, technologický pokrok a měnící se politická krajina, se jeho výpočty pohybují od děsivě krátkého období 383 let až po ohromujících 11 489 let od současnosti. Střední hodnota předpovědi: 1 339 let.

Clauset však i nadále neochvějně uznává nepředvídatelnost takové události. Je sice nepředvídatelná, ale pouhá představa, že v příštích třinácti stoletích dojde ke katastrofě, která ukončí civilizaci, stačí k tomu, aby se každý zarazil.

Kdo je Aaron Clauset

Kdo je tedy Aaron Clauset, muž stojící za těmito překvapivými předpověďmi? Je docentem s dvojí funkcí na Coloradské univerzitě v Boulderu, kde dělí svůj čas mezi katedru informatiky a BioFrontiers Institute. Kromě akademické činnosti působí Clauset jako externí profesor na prestižním Santa Fe Institute, kde se zdokonaluje v oblasti síťových věd a počítačové analýzy složitých systémů.

Ve světě, kde budoucnost zůstává zahalena nejistotou, vrhl Aaron Clauset svým přístupem založeným na datech světlo na potenciální křehkost naší současné éry míru. I když možná nemáme křišťálovou kouli, která by nám předpověděla budoucnost, máme nyní statistika vyzbrojeného čísly, která vyžadují naši pozornost a zamyšlení. Rýsuje se na obzoru třetí světová válka? To ukáže jen čas, ale Clausetova odhalení v nás nepochybně zanechala mnoho podnětů k zamyšlení.

Zdroje: futurism.com, uk.news.yahoo.com, sfiscience.medium.com