Z Clausetova odhalení vyplývají určité zákonitosti. Matematik zjistil, že velké konflikty, jako byla druhá světová válka, se vracejí zhruba každých 205 let. Že se nás to netýká? Omyl. V této rovnici se skrývá víc, než se na první pohled zdá.

Matematické úvahy, nebo skutečná hrozba?

V záplavě menších potyček, které od poslední světové války provázejí naše dny, žádná z nich nepřerostla v katastrofu minulých let. Přesto si nenalhávejme falešný pocit bezpečí. Matematické předpovědi vrhají na náš mír stíny pochybností a naznačují, že kyvadlo osudu by se mohlo vychýlit na opačnou stranu.

Clausetova předpověď se netýká jen čísel – jde o osud. Drásavá ozvěna druhé světové války se stále ozývá napříč desetiletími a odborníci se nemohou ubránit úvahám: kdy bude svět vržen do dalšího epického boje? I když se někteří takovým předpovědím vysmívají, mohou být tyto číselné údaje něčím víc než jen matematickými úvahami?

Matematická analýza předpovídá budoucí výskyt velkých konfliktů

Nedávná Clausetova studie se na základě historických vzorců a statistického modelování pokusila předpovědět načasování budoucích rozsáhlých konfliktů. Clausetova analýza zaměřená na ozbrojené konflikty, zejména na katastrofické události podobné druhé světové válce, vedla k odhadu, že k těmto druhům konfliktů dochází v průměru každých 205 let. Studie sice poskytuje vhled do dynamiky potenciálních konfliktů, ale zároveň zdůrazňuje trvalou potřebu úsilí o podporu míru.

Současný stav světových záležitostí, který se vyznačuje sporadickými menšími vojenskými střety, vybízí k úvahám o opakování zásadnějších konfliktů. Přestože lidstvo zažilo od druhé světové války období relativního míru, přízrak dalšího velkého konfliktu je možný. Clausetova analýza je v souladu s historickou realitou a ukazuje, že lidstvo bylo často pohlceno ničivými válkami vyvolanými politickými, geopolitickými a historickými faktory.

Některé války jsou „větší“

Klíčové pro studii je pochopení, že k rozsáhlým konfliktům docházelo v průběhu celé historie, přičemž první a druhá světová válka vystupují jako monumentální případy. Tato historická perspektiva vyvolává otázky ohledně pravděpodobnosti třetí světové války, i když od konce druhé světové války uplynulo již více než 80 let.

Studie se pouští do oblasti matematických modelů, což je přístup, který je při předpovídání globálních konfliktů často opomíjen. Zatímco odborníci na mezinárodní vztahy, politologové a vojenští analytici tradičně vyhodnocují konflikty na základě geopolitických událostí, někteří matematici, jako například Aaron Clause, využívají statistické analýzy a modely k odhalení zákonitostí, které by mohly naznačit, kdy by se mohl objevit budoucí konflikt takového rozsahu.

Pozor na neočekávané události

Matematické modely, které zahrnují množství složitých proměnných, včetně politické dynamiky, ekonomických faktorů, technologického pokroku, regionálních sporů a ideologických konfliktů, se snaží nabídnout prediktivní pohled na pravděpodobnost a příčiny budoucích konfliktů. Studie však uznává složitost procesu předpovídání vzhledem k nepředvídatelné povaze lidského chování, nepředvídatelným událostem a potenciálnímu vlivu diplomatického úsilí.

Zohledněním 80letého období po druhé světové válce výzkumníci odvodili časovou osu, která naznačuje potenciální okno 100 až 150 let před vznikem podobně katastrofické události.

Výzkumníci nicméně zdůrazňují, že údaje je třeba interpretovat opatrně, protože neočekávané události mohou urychlit vznik velkých konfliktů. Tato skutečnost podtrhuje nezbytnost pokračujícího úsilí o podporu celosvětového míru a zmírnění potenciálních spouštěčů konfliktů.

Konflikty přicházejí v cyklech

Nabízí se tedy nelehká otázka, zdali stojíme nad propastí dalšího globálního střetu. Vzhledem k napětí, které panuje na různých globálních frontách, se matematici nad svými výpočty skutečně zapotí. Probíhající tahanice mezi Čínou a Tchaj-wanem, ohnivé rusko-ukrajinské střety, sud s prachem v Sýrii a severokorejské raketové divadlo – mohou být pouhou předehrou k hrozící katastrofě?

Clausetovy vypočítavé odhady odhrnují oponu na jevišti dějin a odhalují pozoruhodný trend. Znepokojivý zvrat v tomto temném příběhu spočívá v říši nečekaného. Rychlé zvraty v diplomacii, nepředvídatelné krize a lidský faktor - to vše má vliv na to, kdy další globální konflikt skutečně vypukne.

Tak nastane ten „velký“ den?

Podle Clauseta možná budeme muset počkat dalších 100-150 let, než stíny minulosti opět ožijí. I když je to za dlouho a nikdo z nás se tohoto okamžiku snad nedožije, v předpovědi je skryté i další varování: tikající časovaná bomba konfliktu může explodovat dříve, než si kdokoli troufá představit. Riziko válečné hrozby nemizí. Matematická křišťálová koule nahlíží do budoucnosti, která může být bouřlivější, než jsme si kdy mysleli.

Z Clausetových výpočtů vychází pak i toto video, které se ptá, zda třetí světovou válku zažije ještě naše generace:

Zdroj: Youtube

Celkově studie Aarona Clauseta nabízí podnětný pohled na načasování rozsáhlých konfliktů a vnáší matematické modelování do diskurzu předpovídání konfliktů. Výzkum poskytuje zásadní připomínku, že navzdory historickým trendům musí lidstvo i nadále ostražitě usilovat o mír, aby zmírnilo riziko budoucích katastrofických konfliktů.

Zdroje:  ordonews.com, en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Clauset, uk.news.yahoo.com, futurism.com