O celém příběhu podrobně hovoří kniha Huberta Wolfa Jeptišky ze Sant'Ambrogia. Kniha vypráví skutečný příběh skandálního kláštera v Římě v 19. století a odhaluje nechutný příběh sexuálních deliktů, falešných identit, uctívání kultu, krádeží a vražd, které se odehrávaly v klášteře Sant'Ambrogio della Massima.

Na video, poodhalující šokující skutky za zdmi kláštera, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak příběh spatřil světlo světa

Příběh abatyše Marie a mnoha novicek začíná v roce 1859, kdy Svaté oficium obdrželo oficiální udání na podezřelé aktivity v klášteře. V průběhu dvou let byla obvinění vyšetřována a několik členů komunity bylo postaveno před inkvizici.

Udání podala kněžna Kateřina von Hohenzollern-Sigmaringen, kterou do kláštera umístil kardinál Karl August von Reisach. Kateřina propašovala zoufalý dopis s prosbou o pomoc, který se dostal k jejímu bratranci, biskupovi Gustavu Adolfovi zu Hohenlohe und Schillingfürst. Kateřinu zachránil a odvezl ji na své venkovské sídlo v Tivoli, kde sepsala svůj příběh o utrpení.

Stigmata, která navždy zůstanou

Hlavním předmětem Kateřininy stížnosti bylo uctívání kultu bývalé abatyše jménem Maria Agnese Firrao, která se vydávala za živou světici a zabývala se sebeprosazováním stigmat. Přestože Firrao byla souzena a odsouzena inkvizicí, její stoupenci v Sant'Ambrogio ji nadále propagovali jako svatou. Kateřina také odsoudila údajnou svatost vikářky a novicmistryně kláštera Marie Luisy a vznesla otázky ohledně zpovědníků v klášteře. Tvrdila, že Maria Luisa měla vztah s mužem označovaným jako "Američan", který opustil svou rodinu ve Spojených státech a hledal útěchu v Římě a vztahy s jeptiškami. Kateřina tvrdila, že se ji Maria Luisa opakovaně pokoušela otrávit jako odplatu za její stížnosti.

V klášteře vládl kult

Vyšetřování, které vedl Vincenzo Leone Sallua OP, zjistilo, že zpovědnice kláštera aktivně podporovaly kulty Marie Agnese a Marie Luisy. V klášteře byly rovněž objevené lesbické iniciační obřady. Proces odhalil nejen náboženské delikty, ale i skutečné zločiny, včetně travičství a zpronevěry. Byli vyslýcháni svědci a z obviněných byla vymáhána přiznání. Soud vynesl rozsudek a klášter byl navždy uzavřený. Marie Luisa byla na dvacet let umístěná do klášterního vězení, Marie Veronika byla degradovaná na prostou chórovou jeptišku a zpovědnice čekaly mírné tresty.

Následně vydaná kniha Huberta Wolfa zasazuje případ Sant'Ambrogio do historických souvislostí. Poskytuje vhled do fungování Svatého oficia a inkvizice v 19. století a zkoumá náboženské a teologické klima té doby. Kniha rovněž nastoluje otázky týkající se vnitřních bojů uvnitř katolické církve mezi různými frakcemi a role vlivných osob při utváření výsledků případu.

Proces odhaluje uctívání samozvané světice Marie Agnese Firrao i podvodná tvrzení o svatosti, která vznášela představená kláštera Marie Luisa. Odhaluje také lesbické iniciační rituály, zpronevěru a pokusy o otravu v klášteře. Navzdory závažnosti zločinů vyvolávají tresty vynesené soudem, včetně mírných trestů pro zúčastněné muže, otázky ohledně postupu církve v tomto případu. Ani zdi kláštera tedy nebyly bezpečným místem…

Zdroje: www.theguardian.com, reviews.history.ac.uk, www.commonwealmagazine.org/nuns-santambrogio