Počátkem roku 2003 zachytily družice NASA mimořádné snímky, které zobrazují starobylý a doposud neznámý most v Palkské úžině spojující Indii se Srí Lankou. Most dostal název nikoli nový, ale přímo mýtický. Rámův most byl dlouhý přibližně 18 mil a mohl být vytvořen člověkem, respektive homininy. To by pak potvrdilo pravost indických eposů o Rámovi a jeho boji s nepřítelem.

Když mýtus ožil

Naši předkové věděli o starověkém světě více než my, takže pokud je naším cílem dozvědět se více o historii naší planety, měli bychom brát mýty a legendy vážněji. Jejich porovnání s novodobými vědeckými objevy nám může pomoci otevřít oči.

Starověké stavební pozůstatky nalezené u břehů Dwaraky ukazují, že starověké mýty a legendy by měly být podrobněji zkoumány. Ponoření Dwaraky do moře bylo popsáno už ve velkém eposu Mahábaratha, a jak se nyní ukázalo, nejedná se o mýtus. Město skutečně existovalo a jeho pozůstatky dnes spočívají pod vodou. A kromě Dwaraky byly navíc objeveny i pozůstatky Rámova mostu.

Indická legenda nelže

V indické kultuře i náboženství se objevují legendy o nadpřirozeném původu Rámova mostu. Pojednává o nich hinduistický epos Rámájana Rávana, král démonů na Srí Lance. Podle legendy král unesl Rámovu ženu Sítu a odvezl ji do Lankapury. Chtěl se tak pomstít Rámovi a jeho bratru Lakšmanovi za to, že uřízli nos Rávanově sestře Šurpanaše.

Šurpanaka však vyhrožovala, že Sítu zabije a sní, pokud Ráma nebude souhlasit s tím, že ji opustí a vezme si místo ní Šurpanaku. Aby Ráma zachránil Sítu, musel přejít na Lanku, což byl velmi těžký úkol. Brahma proto sestavil armádu inteligentních bojovných opic, vanarů, aby Rámovi pomohli. Pod vedením Nily postavili vanárové za pět dní most na Lanku, který dostal jméno Nala Setu, Nalův most.

"...všechny opice podle rozkazu Naly (opice) posbíraly stromy a kameny, přinesly je z lesů na břeh a nastražily je do moře. Některé nesly dřevo, jiné používaly měřící tyče, další nosily kameny; obrovský byl hluk a vřava krakorců a kamenů házených do moře. Prvního dne se udělalo čtrnáct mil a pátého dne byl most hotový, široký, elegantní a pevný…,“ říká epos Rámájana.

Po tomto mostě Ráma přešel moře a mnoho dní pronásledoval Rávanu. Vystřelil na něj stovky zlatých šípů, které se proměnily v hady, kteří Rávanovi usekli hlavy, ale nakonec musel Ráma k zabití Rávany použít božský šíp Brahma. Tento šíp je kouzelný, má v sobě sílu bohů a nemůže minout cíl.

Na video o stavbě Rámova mostu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Výklad legendy

Ačkoli žádná z raných verzí Rámájany neuvádí zeměpisnou identifikaci, která by ztotožnila Lankapuru se Srí Lankou, pozdější prameny již hovoří jinak. Myšlenka se poprvé objevila v 6. století, aby pak byla potvrzena v nápisu z 8. století z jižní Indie a od té doby ještě mnohokrát. Most se tak zapsal do indické historie a postupně se ukázalo, že byl skutečný.

Před 11 000 lety došlo k prudkému vzestupu hladiny moře a Beringův pevninský most, po kterém se dostali první Američané z Asie do Severní Ameriky, byl potopen během velké potopy, jíž zmiňují všechny starověké kultury. Tatáž potopa vedla k vyhynutí téměř veškerého života na této planetě a novodobé výzkumy potopu potvrdily. Stoupání a klesání hladiny světového oceánu několikrát obnažilo a zatopilo pevninský most během pleistocénní epochy, tedy v období před 1,8 milionu let až 11 000 lety. V té době se lidé i zvířata se mohli volně pohybovat mezi kontinenty. Že by most vystavěli homininé a jednalo by se skutečně o Rámův či Adamův most?

Hladina Tichého oceánu se zvedla na 40 metrů od současné úrovně a rozlila se do Severního ledového oceánu, čímž byl americký kontinent odříznut od Euroasie. Zmínky o této události jsou zachyceny v mnoha kulturách a mýtů o potopě jsou po celém světě doslova stovky. Jedním z nich je pak mýtus o Rámově či Adamově mostě.

Bude most vyhlášen památkou?

Od doby, kdy byl most na snímcích NASA zachycen, kontroverzní debaty neustaly. Vědci se přou o to, zda je stavba viditelná na satelitních snímcích skutečně vytvořená člověkem, nebo jde o přírodní útvar. I tak je ale jasné, že zlaté město Dwarka, jedno ze sedmi svatých měst, zřejmě nebylo mýtus. Platí to i o Rámově mostu?

Nedávno indická vláda schválila průzkum probíhající pod vodou za účelem studia a určení přesného stáří mostu mezi Indií a Srí Lankou. Průzkum se zaměří také na zjištění vzniku tohoto mostu, aby se zjistila i jeho případná souvislost mostu Ráma Setu k období Rámájany. Současně bude požadováno, aby se tento most stal národní památkou, která je dosud ve stavu objevování. Proto s ohledem na všechny tyto skutečnosti nabývá na důležitosti zjistit možnosti propojení této indické mytologické stavby se stavbami moderní doby.

Zdroje:

www.squareyards.com, www.ancientpages.com, en.wikipedia.org