Zpráva o tom, jak pracoval pro HItelra, vyšla v němčině. Před dvěma leety spatřila světlo světa kniha v angličtině Žít s Hitlerem (Living With Hitler), jež přinesla jeho další vzpomínky a dva nové příběhy.

Jak poznamenává historik Roger Moorhouse v úvodu nového vydání, Krause, který zemřel v roce 2001, „byl možná tak blízko svému pánovi, než kdokoli jiný: ráno ho probudil, podal mu snídani, spravoval jeho šatník a cestoval s ním, kamkoli šel."

Proč se Hitler neoženil?

Tito otázku si lidé i historici kladou velmi často.

A my na ni dnes odpovíme přímo výňatkem z knihy:

https://id.pinterest.com/pin/94857135889036498/

„Mohu zde říci, že není pravda, že by Hitler nesnášel ženy. Důkazem toho je mnoho hereček, které byly během prvních let pozvány na odpolední a večerní představení. Během našich cest byl Hitler často najednou úplně očarovaný a zvolal: „Bože můj, není to krásná dívka (krásná žena).“ Potom se otočil a přiměl mě, který byl za ním, ustoupit se na stranu, aby měl neomezený výhled a mohl sledovat dámu svým pohledem. Pokud ho na nějakém daném místě zaujala mimořádně krásná dívka, Brücknerová musela často zjistit její adresu. Poté byla dáma pozvána na kávu, ať už do Mnichova, Berlína nebo na Obersalzberg, jen aby si s ní Hitler mohl popovídat. V dřívějších letech se také často přidával ke členům KDDK (Kameradschaft der deutschen Künstler), když se scházeli po představeních v divadelních a operních domech."

Blízké přátelství a otevřené debaty s Frau Wagner

Zvěsti o Leni Riefenstahlové a Frau Winifred Wagnerové nemají žádnou podstatu. Určitě respektoval Leni Riefenstahlovou, protože to byla ambiciózní žena, která na základě pozoruhodného odhodlání sestavila filmy o dnech kongresu a olympijských hrách. "Žena má na celou tu věc větší citlivost než muž," řekl Hitler jednou Riefenstahlovi.

Ctil Frau Wagnerovou jako nositelku wagnerovského dědictví, ale manželství nikdy nebylo možností. Určitě si však byli blízcí. Jednou jsem byl přítomen soukromému rozhovoru mezi Frau Wagnerovou a Hitlerem, kde zmínil, že uvažuje o rozpuštění strany. Důvodem bylo to, že kvůli jednotě německého lidu by nemělo dojít k žádným rozdílům mezi stranou a nestraníky a všichni by si měli být rovni. Frau Wagner to velmi překvapilo, když to slyšela, a požádala ho, aby zvážil, co by na takové rozhodnutí řekli jeho staří soudruzi. To je jen příklad jejich upřímného vztahu.

https://id.pinterest.com/pin/184577284716967962/

Očarován krásou

Byl nadšený, když dívky BDM (Bund Deutscher Mädel) vyšly ven, aby ho během svých cest otevřeně oslavovaly. On je za to obdarovával. Dostali od něj peníze ve výši od dvou do deseti říšských marek na hlavu se slovy: „Proč si pobyt o něco neprodloužíte?“ Nebo „Káva a dort jsou na mně“ a tak dále. Všechno to bylo jen odrazem jeho ocenění krásy. Pokud zvláště atraktivní herečka hrála v opeře nebo hrála na jevišti (a za předpokladu, že byla také talentovaná), požádal, aby mu byla představena po skončení představení. Mezi filmové herečky, které měl obzvláště rád, patřily Olga Tschechova a Brigitte Horney.

Politika věcí mužů

Hitler se nestaral o ženy, které se zapojily do politiky. Zatímco připustil, že ženy dosáhly velkých věcí, stál si pevně za svým názorem, že politika musí být výlučně ponechána mužům. Takto vysvětlil i to, že zůstává svobodný: jeho zásadou bylo, že každý ženatý partner by měl vést slušný rodinný život. To však nebylo nic, co by sám mohl nabídnout, vzhledem k tomu, jak obrovské množství práce musel zvládnout. Přijel domů až pozdě v noci a manželka a rodina z něho nic neměly. To byl jeho důvod, proč zůstat svobodný.

Uznával pevnost rodiny

Někdy zmínil své válečné aktivity a řekl, že je dobrá věc, že ​​v té době ještě nebyl ženatý, protože „vlna nadšení, kterou přijímal, většinou pocházela od žen“. Nevěřil tomu, že kdyby byl ženatý, získal by tolik podpory. "Jen na základě instinktu mají ženy větší sklon přitahovat (svobodné) muže," řekl.

Zdroje:

https://time.com/5360342/hitler-valet-excerpt/

https://listverse.com/2018/02/12/10-women-in-hitlers-inner-circle/

https://www.historynet.com/the-women-who-loved-hitler.htm