Adolf Hitler chtěl ovládnout svět. Během cesty na vrchol však nikdy nepřestal myslet i na své vlastní "dobro". 

Jak bohatý byl Adolf Hitler?

Adolf Hitler vlastnil obrovské impérium, které se do posledních chvil snažil rozšiřovat. Ačkoliv ke svému majetku nepřišel tvrdou prací ani talentem, malé tedy rozhodně nebylo. Adolf Hitler se narodil v Rakousku a v poměrně nízkém věku se začal věnovat politice. V sousedním Německu se velmi záhy stal drsným diktátorem, který chtěl jediné, aby mu svět ležel u nohou. A ty, jež se snažili cokoliv namítat, stihl za jejich názor krutý trest.

Hitler byl známý především jako politik, vyznávající takovou vládnoucí strategii, jenž vzbuzovala absolutní nenávist nejen k Židům, ale také k těm, jež byli nejen odlišného etnika, ale také původu či sexuální orientace. Hitler chtěl ve svém nově vytvořeném světě pouze árijsou rasu. 

Adolf Hitler vstoupil do politiky jako bývalý voják první světové války roku 1933 a vydržel v ní až do své smrti roku 1945. Kromě nespočtu tragických rozhodnutí, která za své vlády vykonal a ublížil milionům lidí, se rád staral o sebe a své bohatství.

Když v roce 1939 zahájit druhou světovou válku napadením Polska, znamenalo to pro něj získání absolutní moci nejen nad Neměckem, ale postupně také na jakýmkoliv územím, které se rozhodl dobýt. Jeho neortodoxní styl vládnutí zahrnoval celou řadu nezákonných praktik. Právě ty mu nakonec pomohly nejen vyhladit obrovské masy lidí, ale prospěly také jeho osobnímu zbohatnutí.

Kdo zdědil jeho obrovský majetek a pobírá tantiémy z Mein Kampf?

Hitler tak postupně vybudoval nemalé impérium. Často a bez problémů využíval svého postavení, aby si opatřil vše, po čem toužil. Dokonce neplatil daně. Vše, co chtěl, si sám schválil. Svého postavení využíval také při prodeji své knihy Mein Kampf, což vyneslo jeho osobní jmění do horentních výšin.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Adolf Hilter byl odhodlán nashromáždit co největší majetek, aby zajistil sobě a své rodině život v blahobytu. Co na tom, že ho právě tato snaha nasměrovala na cestu plnou lží a podvodů. Jako absolutní vládce s tím neměl sebemenší problém. 

Hodnota jeho impéria byla později odhadnuta na zhruba 5 miliard. Těsně před svou smrtí v roce 1945 Hitler sepsal poslední závěť. V té odkázal veškerý svůj majetek nacistické straně. 

S koncem války však byla nacistická strana zrušena a veškerý její majetek byl, dle Hitlerova občanství, převeden na Bavorsko. Autorská práva na tantiémy z knihy Mein Kampf, která patřila Hitlerovu obchodnímu manažerovi Maxi Amannovi, zanikla se 70. výročím smrti autora. Tedy 30. dubna 2015.

Zdroje:

medium.com

www.britannica.com

en.wikipedia.org