Unity Mitfordová pocházela z prominentní anglické rodiny, která vlastnila zlaté doly v kanadském Ontariu. Otec byl potomkem váženého šlechtického rodu a bratrancem manželky budoucího předsedy vlády Winstona Churchilla. Dětí bylo v rodině celem sedm a pro Unity bylo obtížné se prosadit mezi hezčími a úspěšnějšími sestrami. Chtěla být jiná, chtěla se odlišovat. A tak se v rámci mladistvé rebelie nadchla pro myšlenky fašismu.

Její sestra Jessica, se kterou Unity sdílela pokoj, pro změnu vášnivě obdivovala ruský komunismus. Dívky proto uprostřed pokojíku nakreslily křídou dělící čáru; jedna strana místnosti byla vyzdobená portréty Adolfa Hitlera, stěnu na druhé straně pokrývaly obrázky Lenina.

V té době nikdo z rodiny netušil, v jaké drama tento dětinský obdiv přeroste. Když se další ze sester provdala za lídra Britské fašistické unie, Unity se rozhodla, že ji trumfne. V roce 1934 se vydala do Mnichova, odhodlaná získat přízeň samotného německého vůdce.

Unity se v Mnichově zapsala na kurz němčiny a začala Hitlera špehovat po kavárnách a restauracích. Po dlouhých deset měsíců k němu vysílala významné pohledy, až ji jednoho dne pozval ke svému stolu. Zrodil se tak pozoruhodný vztah, o jehož povaze se dodnes spekuluje. Nikdo netuší, zda Unity měla s Hitlerem fyzický poměr, nebo šlo jen o blízké přátelství.

Vůdce ji v každém případě velmi uznával, protože Unity ve své zemi zapáleně propagovala antisemitismus a snažila se zde získat co nejvíce pronacistických stoupenců. "Anglie Angličanům! Pryč se Židy!" hlásala. Hitler jí za tyto aktivity udělil odznak se zlatou svastikou a v Mnichově pro ni vyhradil byt po starších židovských manželích. Zatímco bývalí majitelé plakali v kuchyni a čekali na transport do koncentračního tábora, Unity do bytu napochodovala bez jediné známky studu či účasti.

Po vyhlášení války v roce 1939 se však Unity ocitla ve slepé uličce. Hitler si nebyl jistý, zda jí může nadále důvěřovat. Z diplomatického hlediska byly jejich další styky více než problematické. Unity si v zoufalství přiložila k hlavě revolver a zmáčkla spoušť.

Sebevražda se jí ale nezdařila. Unity zůstala po výstřelu ochrnutá na jednu nohu a trpěla dalšími četnými zdravotními problémy, nicméně přežila. Jedna ze sester ji pak v zuboženém stavu převezla zpátky do Anglie, kde pro ni našla bezpečný úkryt v rodině Laidlawových.

Margaret Laidlawová později vzpomínala, že její maminka mladou ženu přijala s typickou anglickou zdvořilostí, zato otec se obával možných problémů. Jejich dům byl pro Unity neoficiálním domácím vězením; bývalá Hitlerova přítelkyně neměla žádné peníze ani doklady, nesměla ani psát. Postupně se znovu naučila chodit, ale plně se už nikdy nezotavila. Zemřela v roce 1948 na otok způsobený zanícením kulky v mozku ve věku pouhých 33 let. Zatímco Margaretina maminka plakala v ložnici, otec si ulevil: "Díky Bohu, že je to za námi."