Video: Na tomto místě se třese Afrika pod nohama a trhá se na dva kusy. Vzniká nový kontinent

Jarouš M Komořanský | 6. 5. 2023

Africký kontinent se právě rozděluje na dvě části, což by nakonec mohlo vést ke vzniku nového kontinentu a oceánu. Tento geologický jev je důsledkem pomalého odtrhávání africké desky od somálské desky, která se nachází ve východní části Afriky. Podívejte se na strhující video.

Východoafrický riftový systém tvořil západní a východní kontinentální rift a táhne se od oblasti Afar v Etiopii až po Mosambik. Aktivní kontinentální rift se ročně rozděluje rychlostí 7 mm a tento proces provázejí časté erupce sopek. Vypadá to, že se kontinent štěpí a vytváří nový oceán.

NASA našla na Antarktidě obří gravitační anomálii. Pod ledem leží neznámá hmota
Magazín

NASA našla na Antarktidě obří gravitační anomálii. Pod ledem leží neznámá hmota

Proces kontinentálního štěpení není v Africe ojedinělý, dochází k němu i v jiných částech světa, včetně Atlantského oceánu, který vznikl oddělením amerického a afrického kontinentu. Ač proces kontinentálního riftingu probíhá již miliony let, vědci jej mohli pozorovat teprve nedávno s pomocí moderních technologií. Jak se desky od sebe vzdalují, obnažuje se zemský plášť a vzniká trhlina, která se nakonec může naplnit vodou.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Asi se toho sami nedožijeme…

Podle nedávné studie zveřejněné v časopise Geology se kontinent štěpí rychlostí asi 7 milimetrů za rok, což znamená, že zhruba za 10 milionů let by trhlina mohla být dostatečně široká na to, aby do ní mohla proudit mořská voda a vznikl nový oceán.

Proces kontinentálního riftingu je pomalý a vytvoření nového oceánu je vzdálené ještě miliony let. Vědci zatím pokračují ve studiu tohoto jevu a sledují pohyb desek, aby lépe pochopili probíhající geologické procesy.

Jaké jsou hrozby?

Vytvoření nového oceánu v Africe by však mohlo mít významné důsledky pro tento kontinent a okolní region. Mohl by potenciálně vytvořit nové obchodní cesty a přístup k cenným zdrojům, jako je ropa a zemní plyn.

Na druhou stranu by vytvoření nového oceánu mohlo vést také k environmentálním problémům, jako jsou změny oceánských proudů a počasí. Mohlo by to také ovlivnit biologickou rozmanitost regionu, protože druhy se přizpůsobí novému prostředí.

Studium kontinentálního riftingu a vzniku nových oceánů je důležitou oblastí výzkumu, protože umožňuje nahlédnout do geologické historie planety a sil, které ji utvářejí. Jak uvádí doktorka Cindy Ebingerová, geoložka z Rochesterské univerzity a spoluautorka studie Geology, „pochopení kontinentálního riftingu a vzniku nových oceánů je zásadní pro naše porozumění zemskému systému a jeho vývoji v čase".

Video: Barevná poušť v Etiopii je nádherná, ale je peklem na Zemi
Magazín

Video: Barevná poušť v Etiopii je nádherná, ale je peklem na Zemi

Nejde o jedinou anomálii v oblasti

V téže oblasti existuje hned několik geografických divů, jako jsou jezero Malawi, jezero Tanganika a mnohé zvláštní sopky, např. Ol Doinyo Lengai v Tanzanii a DallaFilla a Erta Ale v Etiopii, která je považovaná za jednu z nejaktivnějších sopek na světě. Leží zde i Viktoriina mikroplošina, jedna z největších kontinentálních mikroplošin, která je riftovou větví.

A právě tato plošina se v posledních dvou letech otáčí proti směru hodinových ručiček vzhledem k Africké desce, tedy rotuje v opačném směru než všechny ostatní sousední mikroplošiny v regionu. I to by mohlo být důsledkem procesu štěpení systému Východoafrického riftu.

Anomálií je v oblasti mnoho. Věci si však stále nejsou jisti a po dalších signálech pátrají. Samotný proces by však i tak byl dokončený za desítky milionů let…

Zdroje: listverse.com, qz.com

Tagy Afrika Atlantský oceán Etiopie Malawi Mosambik Tanganika Tanzanie