Kolosální trhlina v Africe, známá jako Východoafrický riftový systém (EARS), zajímá vědce už léta, protože tato trhlina v zemské kůře pomalu, ale jistě odděluje východní část Afriky od zbytku země. Nejnovější výzkum, podpořený mapováním pomocí GPS a počítačovým modelováním, odhaluje skryté síly, které stojí za tímto geologickým zázrakem. Výsledkem je mimo jiné i tato animace:

Zdroj: Youtube

Bude to trvat, ale příznaky existují už teď

Východoafrický riftový systém, který se rozkládá na území Etiopie, Keni, Tanzanie a dalších zemí, má potenciál přetvořit mapu Afriky. Tento seismický bod by mohl nakonec rozdělit Afriku na dvě samostatné desky - somálskou a núbijskou. Zatímco tento proces probíhá hlemýždím tempem, seismická aktivita je již nyní cítit v podobě zemětřesení a prasklin v zemi.

Doktorka D. Sarah Stampsová, docentka na Virginia Tech College of Science o tomto jevu řekla: „V různých časových měřítkách se zemská litosféra chová různými způsoby," vysvětlila. Nejnovější poznatky však vrhají světlo na to, co tento pomalý, ale silný jev způsobuje.

Nejrůznější teorie vyústily v jednu

O pohybu Východoafrického riftu se dlouho diskutovalo. Jedna teorie zahrnuje povrchové síly a změny hustoty v zemské kůře, zatímco jiná se zabývá hlouběji tím, jak zemský plášť proudí pod východní Afrikou. Stampsová a její tým zkombinovali nejmodernější počítačové modelování a data GPS, aby mohli sledovat pohyb riftu s nebývalou přesností.

Nový objev poukazuje na dvojí hnací sílu. Rozšiřování riftu ve směru východ-západ, kolmo na puklinu, je způsobeno především mělkými silami vztlaku litosféry. Paralelní síla však vychází z africké superplumy, plášťového proudu vznikajícího hluboko pod jihozápadní Afrikou. Severní proudění tohoto plumu pod povrchem dodává chování trhliny nečekaný zvrat.

Anomální deformace

Tahiry Rajaonarison, postdoktorand na technice v Novém Mexiku, upřesnil: „Potvrdili jsme předchozí představy, že rift pohánějí litosférické vztlakové síly, ale přinášíme nový poznatek, že ve východní Africe může docházet k anomálním deformacím."

Toto odhalení, publikované v časopise Journal of Geophysical Research: Solid Earth, odhaluje dynamickou souhru povrchových sil a hlubokých plášťových proudů a vykresluje jasnější obraz této neuvěřitelné geologické ságy.

Jak východoafrický rift pokračuje ve své pomalé, ale neúprosné cestě, tajemství Země se postupně odhalují.

Zdroje: www.iflscience.com, agupubs.onlinelibrary.wiley.com, www.dailymail.co.uk