Nubijská deska je přitom „domovem“ většiny afrických zemí, zatímco pouze několik zemí východní Afriky leží na somálské desce. Jejích pomalé vzdalování ale pomalu Afriku rozděluje, což můžeme nejlépe vidět v Keni, kde vzniklo hluboké a dlouhé údolí zvané Keňská příkopová propadlina. Údolí má v tuto chvíli již 3000 km a objevilo se přímo v místě, kde se obě desky stýkají. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co se děje?

Až se desky od sebe zcela oddělí, východní Afrika se stane novým kontinentem. Proces je velmi pomalý, ale už nyní se v oblasti objevují četná zemětřesení a sopečné erupce. Před téměř pěti lety pohyb desek dokonce způsobil v Keni trhlinu širokou 15 metrů. I když rift probíhá pomalu a bude trvat miliony let, jednou se Afrika skutečně definitivně rozpadne.

Trhlina, která se stále zvětšuje, čas od času způsobí velkou katastrofu, jako je například propad části dálnice Nairobi-Narok.

Východoafrická příkopová propadlina rozděluje africkou desku na dvě nestejné části a zejména podél východní větve riftového údolí, podél Etiopie, Keni a Tanzanie, se objevila velká trhlina.

Studium riftingu ve východní Africe

Změny v deskové tektonice vedou k novým otázkám ohledně rozdělení afrického kontinentu na dvě části. Je jasné, že tektonické desky nejsou statické. Pohybují se vůči sobě různou rychlostí a "kloužou" po viskózní astenosféře. K pohybu desek dochází kvůli konvekčním proudům v astenosféře a silám vznikajícím na hranicích mezi deskami. A právě v africké oblasti způsobují tyto síly trhlinu, která jednou kontinent definitivně rozdělí. Rifty jsou počáteční fází rozpadu kontinentu a v případě úspěchu mohou vést ke vzniku nové oceánské pánve.

Rifty vykazují velmi charakteristickou topografii, a právě ve východoafrickém systému je z vesmíru dobře patrná řada zarovnaných riftových údolí oddělených od sebe velkými ohraničujícími zlomy, které způsobují již zmíněná zemětřesení. Ve východní Africe je však většina této seismicity rozložena v širokém pásmu napříč riftovým údolím a má relativně malou sílu. Právě tento východoafrický rift vědcům umožňuje pozorovat různé fáze riftingu po celé jeho délce.

Postupná síla oceánu

Směrem k Afaru je dno riftového údolí pokryto sopečnými horninami, takže zde došlo k podstatnému ztenčení litosféry téměř do bodu úplného rozpadu. Postupně se začne tuhnutím magmatu v prostoru vzniklém rozpadem desek vytvářet nový oceán a mořské dno se postupně rozšíří po celé délce riftu. Africký kontinent se postupně zmenší a v Indickém oceánu vznikne velký ostrov složený z částí Etiopie a Somálska, včetně Afrického rohu. Více informací se dozvíte zde:

Zdroj: Youtube

Afrika se tak pomalu rozdělí, ale dojde k tomu tak pomalu, že si toho nejspíš nikdo nevšimne.

Zdroje: afrinik.com, www.pbs.org