V Africe se objevily obří průrvy. Začal se oddělovat nový kontinent a trhá zemi na dva kusy

Tereza Malá | 13. 12. 2022

Zdá se, že se africký kontinent pomalu rozpadá, respektive východní Afrika se pomalu odděluje od Afriky. Světadíl leží na dvou tektonických deskách – na africké neboli nubijské a na somálské. V Keni se však objevují hluboké trhliny, které jsou důkazem toho, že se desky od sebe postupně oddělují.

Nubijská deska je přitom „domovem“ většiny afrických zemí, zatímco pouze několik zemí východní Afriky leží na somálské desce. Jejích pomalé vzdalování ale pomalu Afriku rozděluje, což můžeme nejlépe vidět v Keni, kde vzniklo hluboké a dlouhé údolí zvané Keňská příkopová propadlina. Údolí má v tuto chvíli již 3000 km a objevilo se přímo v místě, kde se obě desky stýkají. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co se děje?

Až se desky od sebe zcela oddělí, východní Afrika se stane novým kontinentem. Proces je velmi pomalý, ale už nyní se v oblasti objevují četná zemětřesení a sopečné erupce. Před téměř pěti lety pohyb desek dokonce způsobil v Keni trhlinu širokou 15 metrů. I když rift probíhá pomalu a bude trvat miliony let, jednou se Afrika skutečně definitivně rozpadne.

Trhlina, která se stále zvětšuje, čas od času způsobí velkou katastrofu, jako je například propad části dálnice Nairobi-Narok.

Východoafrická příkopová propadlina rozděluje africkou desku na dvě nestejné části a zejména podél východní větve riftového údolí, podél Etiopie, Keni a Tanzanie, se objevila velká trhlina.

Studium riftingu ve východní Africe

Změny v deskové tektonice vedou k novým otázkám ohledně rozdělení afrického kontinentu na dvě části. Je jasné, že tektonické desky nejsou statické. Pohybují se vůči sobě různou rychlostí a "kloužou" po viskózní astenosféře. K pohybu desek dochází kvůli konvekčním proudům v astenosféře a silám vznikajícím na hranicích mezi deskami. A právě v africké oblasti způsobují tyto síly trhlinu, která jednou kontinent definitivně rozdělí. Rifty jsou počáteční fází rozpadu kontinentu a v případě úspěchu mohou vést ke vzniku nové oceánské pánve.

Rifty vykazují velmi charakteristickou topografii, a právě ve východoafrickém systému je z vesmíru dobře patrná řada zarovnaných riftových údolí oddělených od sebe velkými ohraničujícími zlomy, které způsobují již zmíněná zemětřesení. Ve východní Africe je však většina této seismicity rozložena v širokém pásmu napříč riftovým údolím a má relativně malou sílu. Právě tento východoafrický rift vědcům umožňuje pozorovat různé fáze riftingu po celé jeho délce.

Kontinenty jsou stále v pohybu. Video ukazuje, jak se spojí za 250 milionů let
Magazín

Kontinenty jsou stále v pohybu. Video ukazuje, jak se spojí za 250 milionů let

Postupná síla oceánu

Směrem k Afaru je dno riftového údolí pokryto sopečnými horninami, takže zde došlo k podstatnému ztenčení litosféry téměř do bodu úplného rozpadu. Postupně se začne tuhnutím magmatu v prostoru vzniklém rozpadem desek vytvářet nový oceán a mořské dno se postupně rozšíří po celé délce riftu. Africký kontinent se postupně zmenší a v Indickém oceánu vznikne velký ostrov složený z částí Etiopie a Somálska, včetně Afrického rohu. Více informací se dozvíte zde:

Zdroj: Youtube

Afrika se tak pomalu rozdělí, ale dojde k tomu tak pomalu, že si toho nejspíš nikdo nevšimne.

Zdroje: afrinik.com, www.pbs.org

Tagy Afrika Etiopie Indický oceán Keňa Somálsko Tanzanie údolí