Zemská kůra se skládá z velkých tektonických desek. Tyto nepravidelně tvarované skalnaté desky se o sebe neustále mačkají, přelézají, podsouvají se pod sebe nebo se od sebe roztahují. Oblast Afar je pustá oblast, ležící v místě, kde se setkávají tři tektonické desky. Ty se od sebe velmi pomalu a složitým geologickým procesem oddělují. Experti očekávají, že na konci procesu se Afrika rozdělí na dvě části a vytvoří za miliony let novou oceánskou pánev.

Náhodná poloha Afaru na rozhraní Núbijské, Somálské a Arabské desky činí z tohoto místa jedinečnou laboratoř pro studium složitých tektonických procesů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Proces bude trvat miliony let

V tuto chvíli lze tento proces nejzřetelněji vidět na 35 kilometrů dlouhé trhlině v etiopské poušti. Otevřela se již v roce 2005 a její násilné rozštěpení se rovnalo několika stovkám let pohybu tektonických desek během několika málo dní.

Nová satelitní měření pomáhají vědcům lépe pochopit tento přechod, na jehož konci zřejmě vznikne nový oceán na jednom z geologicky nejunikátnějších míst planety.

Tento proces je přitom velmi specifický: "Je to jediné místo na Zemi, kde lze studovat, jak se z kontinentálního riftu stává oceánský," řekl doktorand Leedské univerzity Christopher Moore. Pomocí satelitního radaru sleduje vulkanickou aktivitu ve východní Africe.

Proč se kontinent rozpadá?

Nový africký oceán se bude zřejmě formovat nejméně 5 až 10 milionů let. Za posledních 30 milionů let se postupně arabská deska vzdaluje od Afriky. Tento proces vznikl kvůli Rudému moři a Adenskému zálivu mezi oběma spojenými pevninami. Somálská deska se od nubijské desky také vzdaluje a odlupuje se od ní podél Východoafrické příkopové propadliny v Etiopii a Keni. Dodnes však nevíme, co rozpad kontinentu způsobuje. Kontinentální rift v regionu mohl způsobovat mohutný chochol přehřátých hornin vystupujících z pláště pod východní Afrikou.

Ač se tektonický osud afrického kontinentu studuje již několik desetiletí, nová satelitní měření poskytují cenné nástroje ke studiu naší historie i daleké budoucnosti.

Co se děje pod etiopskou zemí?

„Přístroje GPS v posledních letech způsobily v této oblasti výzkumu revoluci a umožnily vědcům provádět přesná měření pohybu země v čase,“ tvrdí mořský geofyzik Ken Macdonald. Pomocí měření GPS lze měřit rychlost pohybu až o několik milimetrů za rok, což pomáhá vědcům se v problematice lépe orientovat.

Podrobná družicová pozorování v kombinaci s dalším terénním výzkumem by vědcům mohla pomoci zjistit, co se v oblasti Afaru děje pod zemí. Pro oblast se totiž navíc vžilo označení Dantovo peklo. "V Afaru se nachází nejteplejší obydlené město na zemském povrchu. Denní teploty zde často dosahují až 55 stupňů Celsia ve dne a 35 v noci," říká geofyzička Cynthia Ebingerová, která se na rychle vznikající trhlinu zaměřila. Podle Ebingerová by nahromaděný tlak ze stoupajícího magmatu mohl být spouštěčem explozivních událostí pozorovaných v oblasti Afaru. Její výzkum naznačuje, že proces riftingu není vždy plynulý a stabilní, ale někdy může být definován intenzivními trhnutími na cestě.

Jak to bude vypadat za miliony let

I když se každá z hranic desek v oblasti Afaru šíří jinou rychlostí. Nejrychleji se odděluje deska arabská. Kombinované síly vytvářejí tzv. systém středooceánských hřbetů. Jejich výsledkem nakonec bude nový oceán. Adenský záliv a Rudé moře zaplaví oblast Afaru a východoafrickou příkopovou propadlinu a tato část východní Afriky se stane samostatným malým kontinentem.

Jak se desky od sebe odlupují, materiál z hlubin Země se přesouvá na povrch a na hřbetech vytváří oceánskou kůru, která se svým složením a hustotou výrazně liší od kontinentální kůry.

Vědci jsou však přesvědčeni, že k procesu riftingu zde jednoznačně dochází.

Video ukazuje, co by se stalo, kdyby desky praskly:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.nbcnews.com, www.nairaland.com