Jak dopadla krásná manželka říšského protektora K. H. Franka po jeho popravě?

K. H. Frank měl po svém boku krásnou ženu. Byla dvojitou agentkou?

K. H. Frank měl po svém boku krásnou ženu. Byla dvojitou agentkou?

Foto: Wikimedia Commons, By XrysD, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4683580

Slunce bylo ještě v peřinách, když rodina všemocného vládce Protektorátu Čechy a Morava, Karla Hermanna Franka, nasedala do automobilů, aby využila dohody povstalecké České národní rady s velitelstvím německých vojsk o volném průjezdu německých jednotek. Čtyři auta vyjížděla z Prahy a těsně před Plzní, v Rokycanech, se stalo něco nečekaného.  

Lidé si všimli Franka sedícího v projíždějícím autě a zastoupili mu cestu. Začali na auto házet kameny, bušili mu do kapoty a hrozili pěstmi. Nakonec ho donutili vystoupit, byl zatčen a dopraven na velitelství  amerického 9. pěšího pluku. "Důstojníkovi americké armády, který vůz zastavil, jsem řekl, že v dalším voze jede manželka se třemi dětmi, na což mi bylo odpovězeno, že mě následují a že o ně nemusím mít strach,“ řekl při soudním líčení Frank.

Američané se ale o Karolu nestarali. Dokonce se jejímu autu podařilo z Rokycan ujet. V plzeňském listu Nový den si mohli 17. května 1945 čtenáři přečíst: "Frankově 31leté manželce se podařilo utéct až do Stodu a skrýt se tam v chorobinci. Včera však byla rovněž dopadena a zatčena českými revolučními orgány, které ji dopravily do plzeňské věznice.“ www.novinky.cz

Poté byla Karola převezena do Prahy na policejní ředitelství do Bartolomějské ulice a její děti zanechány v plzeňském deportačním táboře, odtud převezeny do Německa a umístěny do náhradních rodin.

Pinterest

Karola Blaschkeová se narodila v srpnu roku 1913 do zámožné rodiny ředitele uhelného dolu v severočeském Mostě. I když byl otec Němec, maminka byla Češka a Karolu češtinu naučila.

S Karlem Hermannem Frankem se seznámila v Praze na podzim 1938, kde studovala poslední ročník medicíny. Je možné, že je seznámil její bratr, s nímž Frank spolupracoval a později z něho udělal šéfa zemského úřadu. Karole nevadilo, že je Frank o patnáct let starší a byl právě v rozvodovém řízení s první manželkou. Zamilovala se do něj až po uši. Podle spisovatele Václava Mika ale jejich setkání nebylo náhodné. "Má se za to, že v polovině třicátých let byla vzata do náboru agentů v Moskvě ve službách NKVD - tajná vládní policejní instituce, která se zabývala výhradně vnitřní bezpečností a tajnými službami. Na konci třicátých let byla vycvičená agentka Blašková vyslána na svou misi. Jejím cílem se stal Karl Hermann Frank, jehož kariéra podezřele rostla. Z obyčejného knihkupce se stal velitelem tajné státní policie a říšským sekretářem protektorátu. Není známo, do jaké míry tehdy atraktivní Blašková svou misi splnila. V každém případě se jí po boku vlivného nacisty zalíbilo a u Franka zakotvila docela." (Zdroj: Václav Miko, České milenky nacistů, nakl. Petrklíč, 2015)

Eger, 25. května 1938. Pohřeb sudetoněmeckých „mučedníků“ Georga Hofmanna a Niklasa Böhma (zavražděni 21. května 1938). Zleva německý vojenský atašé plukovník Toussaint, Konrad Henlein, Karl Hermann Frank a major Möricke.Eger, 25. května 1938. Pohřeb sudetoněmeckých „mučedníků“ Georga Hofmanna a Niklasa Böhma (zavražděni 21. května 1938). Zleva německý vojenský atašé plukovník Toussaint, Konrad Henlein, Karl Hermann Frank a major Möricke.Zdroj: profimedia.cz

Historici se stále přou, jestli byla Karola opravdu agentkou sovětské tajné služby, a dokonce i agentkou MI6. Faktem však zůstává, že se za Franka provdala a postupně mu porodila tři děti. Byla také členkou nacistické strany (NSDAP), ale politicky se nikdy neangažovala. Starala se o děti a když nebyla těhotná, ráda manžela doprovázela na různé kulturní akce. Milovala totiž také módu.

„Pro velké společenské události volila nádherné imprimé róby (potištěné hedvábí), a to i když byla těsně před porodem. Svoji roli jistě hrál věk, štíhlá postava a přitažlivá tvář (…). Pokud bychom hledali nejelegantnější ženu mezi manželkami politiků, byla by jí jistě Karola Franková.“ Píše Miroslava Burianová na stránkách své knihy Móda v ulicích protektorátu. Pro Karolu, která si žila na vysoké noze, muselo být ponižující, když si ji po výslechu v Praze vyhlídl důstojník Rudé armády, aby posluhovala v hotelu, kde bydleli vysocí představitelé. Pomáhala jim prý několik měsíců, než se po ní slehla zem.

K.H. Frank na sjezdu Sudetoněmecké strany 24.4.1938

Před 80 lety přijali henleinovci Karlovarský program. Otevřel dveře k Mnichovu

Teprve v květnu 1946 oznámily sovětské úřady československému ministerstvu zahraničí, že je Karola v Moskvě, a tázaly se, zda ji nepotřebují. Ministerstvo odpovědělo, že o ni zájem nemají. Rudolf Ströbinger publikoval ve své knize Poker o Prahu údajnou vzpomínku Karoly Frankové: "Po odjezdu z Bartolomějské ulice jsem brzy pochopila, že jsem v rukou sovětské vojenské zpravodajské služby. Pak, koncem května, jsem byla dopravena na polní letiště nedaleko Drážďan. Ve velkém stanu bylo několik německých důstojníků, jeden z nich v hodnosti generála. Museli jsme čekat několik hodin. Pak bylo letadlo připraveno ke startu. Cílem letu byla Moskva, věznice v Lubjance.“

Jak poté v Rusku Karola žila, kde přesně byla vězněna a zda byla souzena, se stále přesně neví. Po deseti letech se dostala zpátky domů a jako dvaačtyřicetiletá ihned odjela do západního Německa. Údajně se až po tak dlouhé době dozvěděla o odsouzení a následné popravě svého manžela. Podle spisovatele Mika "prolézala" Karola jedny dveře za druhými a trvalo jí čtyři roky, než své děti našla. Zda si ji ale pamatovaly, o tom záznamy nejsou.

V 60. letech se Karola Franková opět habilitovala a až do důchodu pracovala jako lékařka. Zemřela přirozenou smrtí ve věku 69 let. (https://www.wikipedia.org/)