Od kolébky s rouškou tajemství

Ahmose-Nefertari se narodila královně Ahhotep I. a faraonu Seqenenre Taovi v roce 1562 př. n. l. v Thébách. Měla hodně vlastních i nevlastních sourozenců – sestry i bratry. Otec vedl válku proti Hyksósům a nejspíš v ní padl. Po něm nastoupil jeho syn Kamose, poslední faraon 17. dynastie. Vládl však pouhých pět let. Některé prameny připouštějí, že se Ahmose Nefertari za něho provdala. O jejich sňatku však nejsou žádné záznamy. Nicméně je známo, že se stala manželkou svého bratra Ahmose, který se stal prvním faraonem 18. dynastie a ona její první královskou manželkou. Sourozenecké sňatky měly zajistit čistotu královské krve, jak se ve starověkém Egyptě věřilo.

Kráska černé pleti

Královna Ahmose Nefertari je téměř na všech portrétech vyobrazena s tmavě hnědou nebo ebenově černou pletí. Dle badatelů je pravděpodobné, že to může být známka jejího núbijského původu a pokazuje na její předky. Stejně tak je ale možné, že tmavá pleť byla výrazem tradičního symbolu plodnosti, odkazem na její postavení jako matky Egypta. Černá barva byla spojována se znovuzrozením i samotným Egyptem. Mohla znamenat také její vládu nad „Černou zemí“, což znamenalo černé nilské bahno. Existovaly i domněnky, že kvůli odlišné barvě pleti nemusela být sestrou Ahmose.

Na oživení tváře Ahmose Nefertari se podívejte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Uctívaná s mnoha tituly

Ahmose Nefertari jako jedna z nejvýznamnějších panovnic Egypta byla i první boží manželkou Amona a spolu s ním stála v čele Amonova kněžstva. Mimochodem i Amon je zobrazován s tmavou pletí. V jeho chrámu v Karnaku nechala postavit stélu jako právní dekret zřizující úřad Boží manželky. Jelikož Amonův kult měl nesmírný význam, měla proto velkou moc. Pyšnila se tituly Dědičná princezna, Paní daru, Velká chvála, Spojená s bílou korunou. Byla také nazývána bohyní vzkříšení. Po staletí pak byla uctívána jako královská dcera, královská sestra, královská matka, velká vládkyně, paní obou zemí.

Po boku Ahmose

Ahmose Nefertari se po boku Ahmose podílela na panování a sehrála i důležitou roli v bitvě, která osvobodila Egypt od Hyksósů (Asiatů). Předpokládá se, že porodila sedm synů, z nichž pouze čtyři se dožili dospělosti. Je i matkou pozdější královských manželek Ahmose Meritamon, Ahmose Sitamun a Ahhotepy II. Přežila svého manžela i syna – faraona Amenhotepa I., se kterým spoluvládla. Na vládě se podílela i s jeho následníkem Thutmosem I., který může být jejím vnukem. Příbuzenský vztah však není doložen, stejně jako přesné datum jejího úmrtí. Jediná zmínka o jejím odchodu je zaznamenána na nedatovém fragmentu stély, který zmiňuje „… když boží manželka Ahmose Nefertari, ospravedlněná Velkým bohem, pánem Západu, odletěla do nebe...“ Uvádí se však rok 1495 př. n. l. Po své smrti byla zbožštěna.

Text: ancientegyptonline.co.uk, hurghadalovers.com, en.wikipedia.org