Akce Kámen – ve smyslu pohraniční kámen - měla odhalovat lidi, kteří nesouhlasili s komunistickou diktaturou. Na několika místech území Československa tak byla vybudována domnělá státní hranice. V zinscenované hře hráli i falešní policisté, pohraničníci, převaděči a mnoho dalších, kdo se pokoušeli dostat blíže k těm, kdo nesouhlasili s režimem. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Přechod hranic, ale stále v Čechách

Provokační metoda Státní bezpečnosti byla velice zákeřná, protože lákala již tak vystrašené lidi, kteří se rozhodli jednat, do pasti. Jejím cílem bylo podvodem chytit všechny, kdo se přes německou státní hranici pokusili dostat do americké okupační zóny.

Každý, kdo většinou v noci přešel přes fiktivní a fingovanou státní hranici, byl zadržen falešnými německými pohraničníky a odveden k výslechu. Nešťastníci, kteří byli stále v Československu, byli po zadržení „německou“ pohraniční stráží odvedeni do místnosti opět domnělého polního důstojníka americké vojenské kontrarozvědky.

Snaha získat informace

V této falešné kanceláři byl emigrant podroben výslechu, který mu nepřipadal divný, protože měl jen získat informace o jeho pobytu v nové zemi a jeho cílech. Místo toho ale byly výslechy velmi propracovanou metodou a z lidí byly tahány informace o jejich protirežimním konání a aktivitách, jež potom předznamenaly jejich další cestu.

Ti šťastnější byli uvrženi do věznice pro politické vězně a emigranty, což byly za komunismu věznice nejhorší. Ti méně šťastní byli ještě po své domnělém překročení hranice přepadeni, ztratili cestu a byli okradeni, vráceni zpět do Československa, jež nikdy neopustili, a rovněž uvězněni, nebo byli dokonce zabiti.

Utajení bylo nezbytné

Domnělá státní hranice byla vybudována na více místech, například v okolí Všerub u Domažlic, vždy poměrně blízko hranice skutečné. Informace získané při fiktivním „americkém“ výslechu po jejím „překročení“ pak byly vždy použity proti lidem, kteří na sebe ve sladké nevědomosti prozradili velmi mnoho.

Nejdůležitějším cílem celého divadla bylo to, aby nikdo neodhalil nekalou hru estébé. Velmi rozvětvenými kanály českého disentu by se totiž informace okamžitě rozkřikla a celá akce by tak ztratila svůj význam. Bohužel to STB dlouhou dobu vycházelo, a takto bylo na falešné hranici zadrženo několik set lidí, snažících se o ilegální přechod státních hranic. Mezi estébáky existovali dokonce i falešní převaděči, kteří nabízeli za úplatu své služby, aby zoufalce přivedli oklikou po „noční bojovce“ zpět do okupované země.

V roce 2013 usvědčeni

Do Akce Kámen byly zapojeny úřadovny z celého území tehdejšího Československa. Na domnělých státních hranicích participovaly pražské, ašské, chebské, karlovarské, plzeňské, klatovské i brněnské úřadovny Stb, v jejichž dokumentech se později nalezlo pouze 40 zdokumentovaných případů jednotlivců i rodin, kteří se o přechod hranic za svobodou pokusili.

Za hlavního aktéra akce byl v roce 2013 policií obviněn 92letý Evžen Abrahamovič (krycí jméno Dr. Breza), který ale rok na to zemřel, aniž by stačil být odsouzen. Spolu s ním byl obviněn i jeho komplic Emil Orovan, po kterém pátrá Interpol. V roli amerického důstojníka často vystupoval agent StB Amon Tomašoff.

Zdroje:

cs.wikipedia.org, totalita.cz, g.cz