Toto bizarní zařízení se používalo za 2. světové války. 99% lidí neodhadne, k čemu sloužilo

Jarouš M Komořanský | 21. 12. 2022

Vypadají jako trubky – a jsou to trubky. Ale válečné. A poměrně úspěšně. Před vynálezem radaru se nepřátelská letadla zjišťovala poslechem pomocí těchto zvukových lokátorů, které skutečně vypadaly jako hudební nástroje. Jaký přístroj to je?

Poprvé byly válečné nebo zvukové trubky použity během první světové války ve Francii a Velké Británii k odhalení německých vzducholodí Zeppelin.

Jednalo se o čistě mechanická zařízení, která byla sestrojena připojením velkých rohů ke stetoskopu. Ač primitivní, přispěla k vývoji dělostřeleckého zvukového dostřelu. Kombinací měření směru mezi dvěma body bylo totiž možné určit polohu zbraně a stejný postup se pak použil při naslouchání letadlům.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Hrozivé, ale ne moc účinné

Zvukové lokátory se používaly v blízkosti frontové linie ve spojení s protiletadlovými děly, ale jejich dosah byl omezen na pouhých několik kilometrů, takže v reálu tolik letadel nesestřelily.

Vypadaly navíc skutečně jako trubky: Běžná konfigurace zařízení měla tři rohy uspořádané vertikálně a jeden navíc po straně. „Prostřední ze sady tří a boční se pak používaly k určení směru letu letadla, zatímco zbývající dva sloužily k odhadu jeho výšky. Operátoři naslouchali stetoskopem a nakláněli klaksony tak dlouho, dokud nezískali co nejhlasitější zvuk," vysvětlil válečný historik Phil Judkins.

Akustická zrcadla

Britové navíc ještě experimentovali se statickým typem zvukového lokátoru, vyrobeným z betonu a tvarovaným jako talíř nebo zakřivená stěna. Říkalo se mu "akustické zrcadlo". Tyto přístroje obvykle o průměru 9 m byly ve dvacátých a třicátých letech 20. století postaveny asi na 12 místech. Jedno akustické zrcadlo, které stálo v Kentu, jihovýchodně od Londýna, mělo délku 61 metrů. V této době vyvíjela zvukové lokátory také řada dalších zemí včetně Německa, Japonska a Spojených států.

Velké betonové zvukové lokátory byly nepohyblivé, ale měly lepší dosah, takže poskytovaly asi 15 minut na varování před příletem.

Nikdo to nečekal. Před 20 lety sestřelili Srbové "neviditelný" americký F-117
Publicistika

Nikdo to nečekal. Před 20 lety sestřelili Srbové "neviditelný" americký F-117

Ve 30. letech se však k zachycení a zesílení hluku začaly používaly mikrofony a po roce 1939 se zvuk v pokročilejších systémech přeměnil na vizuální symbol na obrazovce katodové trubice. K jejich úplnému zániku došlo až se stále vzrůstající rychlostí letadel, která koncem 30. let létala rychlostí 300 až 390 km/h. Ta byla pro zvukové lokátory příliš rychlá, proto postupně došlo až k vyvinutí radaru.

Zdroj: Youtube

A odpověď na naši otázku? Ano, toto zařízení, "válečné trubky", sloužilo k odhalování válečných letadel daleko dříve než radar. Ne sice moc úspěšně, ale na svou dobu bylo převratné.

Zdroje: thereader.mitpress.mit.edu, www.thevintagenews.com, edition.cnn.com

Tagy druhá světová válka Francie Japonsko Německo první světová válka radar trubka USA Velká Británie zrcadlo