Úvodem krátké vysvětlení

Arabský poloostrov je místem, kde se zrodily jedny z prvních lidských společností, které jsou spojované s nekočovným způsobem života, vyspělým zemědělství a architekturou. A tam, v oblasti Al-Faw zhruba sedm set kilometrů od Rijádu, hlavního města Saúdské Arábie, objevili francouzští a místní archeologové stopy, které tomu nasvědčovaly. A oblast se stala místem velkého projektu Saúdské komise pro kulturní dědictví. Na něm se podílel tým odborníků z celého světa. Pracoval nejen na samotném archeologickém nalezišti, ale pro svou práci využil nejnovější technologie od kvalitních leteckých snímků a záběrů z dronů, přes pozemní radary a laserová skenování až po topografický a geofyzikální výzkum.

Mnohé nálezy velkého průzkumu naleziště byly pro vědce naprosto překvapivé. Co badatelé objevili?

Nálezy v Al-Faw

Tým archeologů při svém bádání odhalil v Al-Faw rozsáhlá pole, na kterých obyvatelé pěstovali plodiny, hlavně ale důmyslný systém zavlažování. Jsou tu patrné kanály, pozůstatky nádrží na vodu a jámy, do kterých zachytávali dešťovou vodu, kterou využívali na zavlažování. Vědcům to poskytuje vysvětlení, jak se neolitičtí zemědělci v této oblasti dokázali přizpůsobit a překonat suché a drsné pouštní prostředí s malým množstvím srážek.

Obyvatelé osm tisíc let starého osídlení po sobě zanechali chrám vytesaný do hory Tuwaiq, který byl místem starověkých rituálů a obřadů. Patří mezi nejvýznamnější nálezy. V něm zbyly části oltáře a starověké nápisy, které vyprávějí o muži jménem Madhekar bin Muneim. Podobné objevili i ve svatyni Džabal Lahaq, ale ty jsou dle předpokladů určené nejspíš bohu Kahala. Náboženské stavby nabízejí badatelům vhled do víry tehdejší komunity a pro nás odlišné chápání náboženství.

Do hory Tuwaiq jsou také vytesané obrazy, které znázorňují scény ze života, rituály, lov, cestování a boje.

Na prehistorické město se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Obchod

Pokud jde o architekturu, archeologové odkryli základy čtyř velkých budov s věžemi, které mohly sloužit jako dnešní „hotely“, prostě místa pro přenocování a odpočinek cestujících a karavany, jak badatelé soudí dle otevřených nádvoří a struktury staveb. Spolu s některými nápisy, které naznačují vztah se starověkým „ztraceným“ městem Al-Jahra (Džahra) je vede k domněnce, že Al-Faw leželo na obchodní stezce. Al-Jahra, ač jeho poloha nebyla dosud přesně určená, bylo známé bohaté středisko hospodářství a obchodu.

Kromě budov badatelé v lokalitě Al-Faw odkryly 2 807 hrobů z různých časových období. Výzkum v oblasti dál pokračuje. Jak badatelé věří, všechny nálezy budou dál přispívat k poznávání dějin a kultury této oblasti a zachování jejího dědictví.

Zdroje: www.ancientpages.com, www.ancient-origins.net