Spojoval je zájem o vědu a snaha vypracovat nové převratné teorie, které by jim zajistily nejen uznání, ale hlavně stálý příjem. Einstein zpočátku nemohl sehnat práci, což bylo hlavním důvodem, proč mu otec nepovolil svatbu. Mladým milencům se ještě před sňatkem narodila holčička, kvůli které Mileva nedokončila školu. Pro svobodnou matku nebylo v upjaté společnosti místo, a tak se Mileva vrátila do Srbska, kde dítě zřejmě nabídla k adopci.

Když se Einsteinovi konečně začala rýsovat kariéra, jeho otec dal sňatku zelenou. Manželství bylo zpočátku šťastné. Partneři spolu po večerech pracovali na fyzikálních objevech a nových matematických vzorcích. Brzy přivítali na světě dva syny, Hanse Alberta a Eduarda.

Budeš mi jen hospodyní

Profesní úspěchy však mladého vědce od rodiny postupně odtrhly. Mileva, která na nich měla výrazný podíl, se cítila nedoceněná, ale jako žena a matka se musela držet v koutě. O odborné články podepsané ženským jménem by se ve vědeckých kruzích nikdo nezajímal. Každý zato opěvoval jejího manžela.

V Einsteinovi se navíc probudila sebestřednost a ješitnost. V roce 1914 bylo manželství v naprostých troskách. Mileva se ho snažila udržet kvůli dětem. Manžela následovala do Berlína, ačkoli se jí místní prostředí vůbec nezamlouvalo. Einstein jí napsal, že s ní zůstane jen za určitých podmínek. Byl jich celý seznam:

A. Zajistíš,

1. že mé oblečení a prádlo bude vždy čisté a složené;
2. že dostanu tři pravidelná jídla denně do svého pokoje;
3. že má ložnice a pracovna budou uklizené a nikdo se nedotkne mého stolu;

B. Vzdáš se všech osobních vztahů se mnou, pokud nebudou nutné ze společenských důvodů. Nebudeš po mně vyžadovat,

1. abych s tebou seděl doma;
2. abych s tebou někam cestoval.

K dalším podmínkám patřilo ukončení veškerých intimností. Einstein také trval na tom, aby jeho žena okamžitě přestala mluvit, když ji o to požádá.

O měsíc později Mileva seděla i s dětmi ve vlaku do Curychu a s Einsteinem se nadobro rozloučila. Vědec se na perónu rozplakal. Ale za několik týdnů se už chlubil příteli, jak si ve svém velkém bytě užívá samotu a ticho.

Elsa ho zlákala na dobré jídlo

Sám ostatně tak docela nebyl, protože už před rozchodem s Milevou navázal milenecký vztah se svou sestřenicí Elsou. Tvrdil jí, že jeho manželka je "nepřátelské stvoření bez humoru". V jiném dopise milence napsal: "Zacházím se svou ženou jako se zaměstnancem, kterého nemohu vyhodit. Spím ve vlastní ložnici a vyhýbám se tomu, abych se s ní ocitl o samotě."

Elsa věřila, že mu bude lepší ženou. Bohužel i ona narazila na jeho náladovost a sobeckou povahu. V jeho domácnosti fungovala jen jako kuchařka a jakýsi "dveřník", který ho chránil před fanoušky a novináři. Historikové předpokládají, že její manželství s Einsteinem bylo čistě platonické. Když totiž přišlo na fyzickou lásku, vědec dával přednost mnohem mladším ženám. Elsu si vzal v podstatě jen proto, že uměla výborně vařit.

Zdroje: www.nytimes.com, www.openculture.com, www.dummies.com