Pro člověka narozeného do oblasti subsaharské Afriky je život s poruchou pigmentotvorby peklem. Jejich kůže se neumí bránit slunečnímu záření a ochranné krémy jsou v chudých zemích drahým artiklem. Kvůli předsudkům se albínům většinou nedostane ani řádného vzdělání, a tak živoří v odlehlých vesnicích a v mladém věku umírají na rakovinu kůže. Jejich gen je zde přitom oproti jiným kontinentům velmi rozšířený, což odporuje evoluci.

Albíni jako svaté bytosti

Odborníci to vysvětlují tím, že v dřívějších dobách albíni nebyli zatracováni ani vražděni, ale naopak vzýváni jako polobohové. Vysvětleme si to polopaticky: pokud se do černé rodiny narodilo sněhobílé dítě s téměř červenýma očima, manžel jeho matky usoudil, že ho nemohl zplodit on. Široko daleko ale nebylo jiného muže, na kterého by mohl ukázat, a tak se smířil s vědomím, že jeho ženu oplodnil duch či bůh. Albínské dítě pak bylo považováno za "svaté" a těšilo se různým privilegiím. Můžeme předpokládat, že albíni v historii mívali za život více partnerek; mnohé ženy si přály porodit "svaté dítě" a určitě se nespoléhaly jen na duchy.

Stejný vývoj lze vysledovat i u některých indiánských kmenů. Například u Hopiů v Arizoně se ještě v roce 1960 rodilo jako albín každé 200. dítě, což je oproti poměru albínů v Evropě (1:20 000) opravdu vysoká četnost. Hopiové považovali jedince se zářivě bílou pletí za krásné, čisté a inteligentní bytosti a všelijak si je hýčkali. Albíni například nemuseli vyrážet s ostatními muži na lov, ale pobývali celé dny ve vesnici se ženami, což jim poskytlo příležitost rozšířit gen do celé populace.

Oběti krvavých rituálů

V subsaharské Africe nicméně postupem času vznikly komplikovanější mýty. V Nigérii se například začalo věřit, že albíni jsou ztělesněním boha Nomma, který se během sestupu na Zem spálil o Slunce. Ustálil se zvyk albíny obětovat a pojíst jejich maso, aby kmen získal sílu a ochranu. Stejnou praxi převzaly i kmeny v Mali.

Z kdysi uctívaných "svatých" se najednou staly vhodné oběti krvavých rituálů. Na venkově v Tanzánii, Malawi a Zambii je dodnes rozšířena víra, že albíni mají nadpřirozené schopnosti a kusy jejich těla přinesou svým majitelům štěstí.

V roce 2015 podnikla Tanzánie obří zátah na šamany, kteří s tělesnými ostatky zavražděných albínů obchodovali. Zadrženo bylo 225 osob, ochotných zaplatit za "kompletní set" částí těla albína v přepočtu až 1,6 milionu korun.

Ve velkých městech se situace postupně zlepšuje. Do odlehlých oblastí však osvěta proniká jen stěží, a tak tu najdete i profesionální lékaře, kteří považují albinismus za infekční chorobu přenášenou dotykem. V narození albínského dítěte je spatřováno všechno možné: špatné znamení, vtělení ďábla, jen ne genetická porucha, za kterou novorozeně nemůže.

Zdroje: www.scielo.org.za, www.bbc.com, en.wikipedia.org