Jak se chovali k albínům v historii: Buď je uctívali, nebo umírali hroznou smrtí

Nataša Slánská | 23. 10. 2021
Situace se postupně zlepšuje, vláda se snaží albíny zapojit do normálního života.
Albíni v Tanzánii čelí brutálním útokům.
Narození albínského dítěte si Afričané nedokázali vysvětlit.

Albíni přitahují pozornost zejména v kulturách, kde převažuje tmavá až černá barva pleti. Ještě dnes v některých afrických zemích stojí lidé s chybějícím pigmentem na okraji společnosti a čelí pronásledování, mrzačení i smrti. Paradoxně je jejich genetická porucha v těchto lokalitách mnohem častější než v oblastech s převahou populace bílé.

Pro člověka narozeného do oblasti subsaharské Afriky je život s poruchou pigmentotvorby peklem. Jejich kůže se neumí bránit slunečnímu záření a ochranné krémy jsou v chudých zemích drahým artiklem. Kvůli předsudkům se albínům většinou nedostane ani řádného vzdělání, a tak živoří v odlehlých vesnicích a v mladém věku umírají na rakovinu kůže. Jejich gen je zde přitom oproti jiným kontinentům velmi rozšířený, což odporuje evoluci.

Albíni jako svaté bytosti

Odborníci to vysvětlují tím, že v dřívějších dobách albíni nebyli zatracováni ani vražděni, ale naopak vzýváni jako polobohové. Vysvětleme si to polopaticky: pokud se do černé rodiny narodilo sněhobílé dítě s téměř červenýma očima, manžel jeho matky usoudil, že ho nemohl zplodit on. Široko daleko ale nebylo jiného muže, na kterého by mohl ukázat, a tak se smířil s vědomím, že jeho ženu oplodnil duch či bůh. Albínské dítě pak bylo považováno za "svaté" a těšilo se různým privilegiím. Můžeme předpokládat, že albíni v historii mívali za život více partnerek; mnohé ženy si přály porodit "svaté dítě" a určitě se nespoléhaly jen na duchy.

Narodit se ve středověku rusovlasý znamenalo neštěstí. Zrzky čekala krutá smrt
Magazín

Narodit se ve středověku rusovlasý znamenalo neštěstí. Zrzky čekala krutá smrt

Stejný vývoj lze vysledovat i u některých indiánských kmenů. Například u Hopiů v Arizoně se ještě v roce 1960 rodilo jako albín každé 200. dítě, což je oproti poměru albínů v Evropě (1:20 000) opravdu vysoká četnost. Hopiové považovali jedince se zářivě bílou pletí za krásné, čisté a inteligentní bytosti a všelijak si je hýčkali. Albíni například nemuseli vyrážet s ostatními muži na lov, ale pobývali celé dny ve vesnici se ženami, což jim poskytlo příležitost rozšířit gen do celé populace.

Oběti krvavých rituálů

V subsaharské Africe nicméně postupem času vznikly komplikovanější mýty. V Nigérii se například začalo věřit, že albíni jsou ztělesněním boha Nomma, který se během sestupu na Zem spálil o Slunce. Ustálil se zvyk albíny obětovat a pojíst jejich maso, aby kmen získal sílu a ochranu. Stejnou praxi převzaly i kmeny v Mali.

Z kdysi uctívaných "svatých" se najednou staly vhodné oběti krvavých rituálů. Na venkově v Tanzánii, Malawi a Zambii je dodnes rozšířena víra, že albíni mají nadpřirozené schopnosti a kusy jejich těla přinesou svým majitelům štěstí.

V roce 2015 podnikla Tanzánie obří zátah na šamany, kteří s tělesnými ostatky zavražděných albínů obchodovali. Zadrženo bylo 225 osob, ochotných zaplatit za "kompletní set" částí těla albína v přepočtu až 1,6 milionu korun.

Ve velkých městech se situace postupně zlepšuje. Do odlehlých oblastí však osvěta proniká jen stěží, a tak tu najdete i profesionální lékaře, kteří považují albinismus za infekční chorobu přenášenou dotykem. V narození albínského dítěte je spatřováno všechno možné: špatné znamení, vtělení ďábla, jen ne genetická porucha, za kterou novorozeně nemůže.

Zdroje: www.scielo.org.za, www.bbc.com, en.wikipedia.org

Tagy Afrika Arizona Evropa kmen Malawi Mali Nigérie Slunce Tanzanie Zambie