Oblíbenec lišky ryšavé

Rakouský vévoda Albrecht V., český a uherský král Albrecht I. a římský král Albrecht II. To vše je jedna osoba Albrecht II. Habsburský, který se narodil 10. srpna 1397 ve Vídni. Když mu bylo sedm let, zemřel jeho otec Albrecht IV. Habsburský, o šest let později jeho matka Johana Žofie Bavorská. Poručníkem třináctiletého sirotka se stal právě zvolený římský král Zikmund Lucemburský, v Čechách zvaný liška ryšavá. Liška ryšavá neměl dědice trůnu, Alberta si proto velmi oblíbil a měl ho jako svého syna. Oženil ho se svou jedinou dcerou Alžbětou. Své ano si mladý pár řekl v září 1421.

Neoblíbený český král

Albrecht dne 29. června roku 1438 sice usedl na český trůn, oblíbený ale nebyl. Za prvé mluvil německy, česky neuměl. A za druhé „Kdož sú boží bojovníci“ si nezpíval. Byl silně proti přijímání „pod obojí způsobou“, tedy kalichu. Během husitských válek stál po boku svého tchána a bojoval proti husitům. V roce 1420 se sám účastnil obléhání Tábora, kde si po porážce zachránil holý život útěkem. Proti vůli české a moravské šlechty ho Zikmund v roce 1422 pověřil správou Moravy. Oficiálně byl přijat za markraběte až v roce 1434 po bitvě u Lipan. Po smrti Zikmunda (1437), kdy se měl stát jeho nástupcem, měl proti sobě část šlechty, která chtěla na českém trůně polského prince Kazimíra IV. Jagellonského. Přesto byl katolickými šlechtici za českého krále vybrán.

Poslední tažení

Kvůli neshodám těchto dvou táborů šlechty vznikly v českých zemích nepokoje, které Albrecht potlačil a s Polskem uzavřel smír. Moc stránek českých kronik ale nezaplnil. Přesně rok po korunovaci se vypravil do Uher na tažení proti Turkům. A tam panovník údajně pozřel velké množství melounů a přejedl se. Způsobil si tak zažívací a střevní potíže. Nebyl žádný léčivý prostředek, který by ono vytrvalé nechtěné „pročištění“ organismu zastavil. A tak dne 27. října 1439 těmto potížím v táboře v Nesmilech (Neszmély) podlehl. V dějepise najdeme příčinu úmrtí úplavici. Je možné, že byly melouny bakteriemi této nemoci nakažené, ale to se těžko někdy dovíme. Ale je nasnadě, že ve vojenském táboře při tažení moc příležitostí k dodržování hygieny nebylo, bakteriím se tak dařilo. Panovník byl pohřben ve Stoličném Bělehradě (Székésféherváru).

Jeho syn Ladislav se manželce Alžbětě narodil v únoru 1440. Do českých dějin vstoupil jako král Ladislav Pohrobek, což značí, že se narodil po smrti svého otce.

Zdroje: zpravy.tiscali.cz, nasregion.cz