Alice Auma: schizofrenní prostitutka založila nejmocnější sektu všech dob

Evita Hradecká | 22. 2. 2020
Alice Auma Lakwena
Alice Auma Lakwena
Alice Auma Lakwena

Alice Auma Lakwena si zřejmě ve svém schizofrenním pohnutí duše neuvědomovala, že byla inspirací a hnací myšlenkou dlouhodobého ozbrojeného konfliktu v Ugandě proti vládním silám tehdejšího prezidenta Museveniho. Cílem jejího Hnutí Ducha svatého bylo dosáhnout druhého příchodu Krista, nastolit ráj na zemi. Stalo se ale to, že Hnutí umožnilo zformovat jednu z nejhorších povstaleckých skupin na světě – LRA (Lord's Resistance Army).

Prostitutka tvůrkyní náboženského hnutí

Tradiční vědma a léčitelka se narodila zřejmě roku 1956 v severní Ugandě. Údajně se živila jako prostitutka, ačkoli některé zdroje popisují, že se živila rybařením. Byla dvakrát vdaná, ale ani jednomu muži nedala dítě, zřejmě byla neplodná. Byla členkou etnika Acholi. Zemřela ve věku padesáti let 17. ledna 2007 v uprchlickém táboře v Keni, zřejmě na nadužívání alkoholu a drog.

Počátek „paranormálních“ aktivit Alice Aumy lze datovat k začátku ozbrojeného konfliktu v severní Ugandě mezi ugandskou vládou a Lord´s Resistence Army. Byl to jeden z nejdelších afrických ozbrojených konfliktů. Válka na severu Ugandy začala v lednu 1986, kdy prezident Yoweri Kiguta Museveni s podporou nejschopnější bojové skupiny National Resistance Army (později změnila název na Uganda People’s Defence Force), svrhl tehdejšího prezidenta Tita Lutwo Okella a sám se chopil moci. Tato vláda byla ovšem velice nestabilní a odboj bojové skupiny National Resistance Army neustával. V roce 1986 nakonec skupina zvítězila a Museveni se stal prezidentem.

Bylo přikročeno k reformě armády, její místo zaujalo Museveniho ozbrojené hnutí National Resistance Army a původní vojáci byli demobilizováni. Značná část z nich raději uprchla na sever k súdánským hranicím. V severních oblastech (zejména území Acholi) se díky malé podpoře National Resistance Army a přílivu vojáků začaly formovat nové skupiny s cílem svrhnout Museveniho. Nejvýznamnější z nich byla Ugandská lidově-demokratická armáda a náboženské odbojové Hnutí Ducha svatého.

Posedlost duchy

Tvůrcem tohoto náboženské odbojové hnutí byla Alice Auma, známá také jako Alice Lakwena. Skupinu zformovala v srpnu 1986. Alice Auma byla chorobně posedlá různými duchy, podle nejsilnějšího z nich, kterým se nechala vést, byl Lakwena. Což byl duch italského vojáka, který zemřel během první světové války. V jazyce Lwo – řeč kmene Langi na severu Ugandy – znamená Lakwena zpravodaj či apoštol. Lakwena bývá popisována jako prorok, spasitel – a je jednou z mála, která si dokázala na severu Ugandy zajistit značný vliv a vybudovala významný léčivý kult s mnoha následovníky. Tato schizofrenička si zřejmě vůbec neuvědomovala, že položila základy k jedné z nejhorších povstaleckých skupin na světě – LRA (Lord's Resistance Army).

Lord's Resistance Army se zformovala v roce 1991 transformací a následným spojením skupiny Hnutí Ducha svatého, kterou vedla Alice Auma Lakwena a Uganda Christian Democratic Army vedenou Josephem Konym. Lord's Resistance Army je násilná ozbrojená skupina, která proslula rozsáhlými únosy dětí, znásilňováním a mutilacemi obyvatelstva ve čtyřech zemích Afriky. V jejím čele stál Joseph Kony – údajný prorok a spirituální médium.

Olejem proti kulkám

Alice Lakwena s Josepem Konym patřili k tzv. duchovním aktérům neboli médiím, měli přinést zdání morálního pořádku. Oba slibovali, že zahojí rány ugandské násilné minulosti tím, že pročistí či odstraní špatné či zlé prvky ze společnosti. Způsob boje Hnutí Ducha svatého byl determinován spirituální povahou celého hnutí. Vojáci se potírali oleji s tím, že je ochrání před kulkami a házeli kameny, které se měli v letu změnit v granáty. V některých bojích otevřeně pochodovali ve formaci tvaru kříže. I přes tyto metody se odbojové Hnutí Ducha svatého podařilo zpočátku vítězit, ale nakonec bylo celé hnutí koncem roku 1987 rozprášeno při střetu s Museveniho ozbrojeném hnutí National Resistance Army pouhých osmdesát kilometrů východně od Kampaly. V listopadu 1987 Alice Auma uprchla do Keni.

Tagy Afrika Armáda národního odporu Boží armáda odporu Hnutí Ducha svatého Joseph Kony Kampala Keňa první světová válka Uganda