Stará senzace

Na konci dubna 2022 se na některých serverech objevila již dříve uvedená kratičká zpráva o dopise, který na konci 50. let minulého století uveřejnil I. T. Sanderson (1911-1973), známý americký biolog a spisovatel britského původu, a také spoluzakladatel kryptozoologie. Poslal mu ho inženýr A. Makshir a píše v něm o podivném nálezu na Aljašce. Zmiňuje, jak za druhé světové války, kdy byl pověřen vybudovat spolu s jeho muži přistávací dráhu na ostrově Shemya, jednom z Aleutských ostrovů, objevili během vyrovnávání terénu kosti. Opodál pak místo, které vypadalo jako pradávné mohylové pohřebiště. V něm byly obrovské kosti a obrovské lebky. Podle popisu byla jedna z lebek 30 centimetrů široká a 55 centimetrů vysoká. Ve všech lebkách byl vyříznutý hezky tvarovaný otvor. Lebky měly dvě řady zubů. Zcela jistě prý patřily pravěkým obrům. Sanderson při hledání důkazu zjistil, nebo alespoň to tvrdil, že ví, že Smithsonův institut, výzkumná a vzdělávací instituce ve Spojených státech s mnoha muzei, ostatky zabavila a žádnou zprávu o výzkumech nezveřejnila. „Copak se lidé nedokážou vyrovnat s tím, že se přepisuje historie?“ ptal se tenkrát.

Smithsonův institut ničí další obří kosti...

V souvislosti se Smithsonovým institutem se zmiňuje, například, zpráva vancouverských novin The Call z listopadu 1900, kde se píše o nálezu pravěkého indiánského pohřebiště v oblasti Atlin. Majitel pozemku J. L. Perkinson při výkopech pro tunel narazil na pět kompletních koster pravěkých obrů. Všechny měřily více než dva metry a byly díky zmrzlé půdě velmi dobře zachovalé. Měly neobvykle dlouhé paže a ploché lebky. U dvou koster byly nalezeny oštěpy, jedna kostra měla na ruce prsten z nějakého kovu. Parkinson uvedl, že ostatků muselo být daleko více, ale další vykopávky neprovedli, nechali to na institutu. Nálezy zmizely…

Zdroj: Youtube

Falešná zpráva...?

Dle eu.usatoday se zprávy o nálezech „tisíců“ ostatků obrů, které byly zničeny, dodnes v různých obměnách objevují především prostřednictvím sociálních sítí a internetu. Před pěti lety se dokonce psalo, že Nejvyšší soud rozhodl o odtajnění dokumentace. Ukázalo se, to není pravda. Velmi populární na sociálních sítích jsou obři z Cardiffu nebo Indie. Seriózní informace tyto „obří mýty“ vyvracejí. National Geographic Society všeobecně bojuje proti falešným zprávám o obrech už od roku 2004. A. Boese, z virtuálního Muzea hoaxů pro National Geographic uvedl, že se falešní obři objevují už od roku 1700 „… falešné zprávy využívají touhy lidí po tajemství a potvrzení náboženských legend“. Zpráva, že byly zničeny ostatky atlinských obrů je dle uvedeného serveru falešná a nepodložená, institut je prý nikdy nezkoumal. Článek dopis p. Sandersonovi nezmiňuje…

Šířit jakékoli nepravdivé informace je špatné, to v každém případě. Na druhou stranu zprávičky o podvrženém obrovi paniku a strach nezpůsobí. Lidé se jimi baví, o čemž svědčí velký počet „lajků“ a komentářů. I tak jim mnozí (rádi) věří. Možná proto, že novodobé „pohádky“ o obrech jsou příjemným únikem ze světa „pravdivých“ zpráv. Nebo ne?

Nicméně to neznamená, že všechny archeologické nálezy koster lidí nadměrné výšky jsou podvrh. O nich však existuje skutečná obrazová dokumentace, jsou podloženy vědeckým výzkumem a studiemi.

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, greaterancestors.com, eu.usatoday.com