Irlmaier se narodil v roce 1894 v Bavorsku, kde vedl skromný život studnaře a věštce. Byl to však jeho mimořádný dar předvídání, který mu vynesl slávu a dostal jej do povědomí veřejnosti. Podívejte se na tento dokument:

Zdroj: Youtube

Někteří lidé, kteří se s ním setkali, vyprávěli o jeho úžasné přesnosti při předpovídání výsledků bitev během druhé světové války, hledání pohřešovaných osob, a dokonce i rozpoznávání vývoje počasí.

Sláva však měla svou cenu, protože skeptici ho odmítali jako šarlatána, ale soudní demonstrace jeho kritiky umlčela.

Široký záběr proroctví

Rozsah Irlmaierových proroctví je ohromující, od přírodních katastrof až po politické převraty. Zejména jeho vize třetí světové války na Blízkém východě, vyvolané balkánským konfliktem s tragickým atentátem, zůstává hluboce znepokojivá. Popisuje řetězec událostí zahrnující nasazení velkých námořních sil ve Středozemním moři, což vede ke globálnímu napětí. Když "velká" padne, spustí řetězovou reakci, která vyvrcholí rozsáhlou destrukcí.

Jak je to s válkou?

K děsivosti Irlmaierových předpovědí přispívá přesnost, s jakou popisuje události a zúčastněné osoby. Ačkoli se zdržuje přesného určení roku, předpovídá, že válka začne za deštivé noci, těsně před sklizní, kdy jsou plné klasy.

Zatímco někteří zpochybňují platnost Irlmaierových proroctví, jeho stoupenci ho uctívají jako vizionáře s hlubokým vhledem. Předvídal vzestup Ruska jako supervelmoci, rozpad Evropské unie a řadu přírodních katastrof, které se možná ještě uskuteční.

Praha bude v konfliktu klíčová

Zvláště zajímavá je jeho předpověď týkající se Prahy, slavného hlavního města České republiky. Podle Irlmaiera bude toto město hrát v konfliktu klíčovou roli. Zatím není jisté, jak by se to mohlo vyvinout, ale jeho stoupenci jsou ostražití a jsou si vědomi, že historie nás umí překvapit.

Jako u každého proroctví přetrvává skepse, někteří Irlmaierovy předpovědi přisuzují pouhé náhodě nebo převyprávění událostí, které se již staly. Nicméně nápadná přesnost jeho vizí stále podněcuje debaty a nechává nás přemýšlet o záhadách budoucnosti.

Záhadný Alois Irlmaier a jeho mrazivé předpovědi nám nabízejí strašidelný pohled do světa, který se pohybuje na pokraji otřesů. Ať už jsou jeho vize inspirované Bohem, nebo jsou dílem nadané mysli, rozhodně zanechávají nesmazatelnou stopu v lidské psychice a nabádají nás, abychom zůstali ostražití a usilovali o budoucnost plnou míru a porozumění.

Zdroje: pledgetimes.com, clarissaschnabel.wordpress.com, www.messagetoeagle.com, War_in_2021_Alois_Irlmaier_gave_signs_of_this, readonline.blog