V alžbětinské éře byly portréty panovníků často nástrojem propagandy, který měl vyvolat dojem moci, majestátu a neporazitelnosti. V důsledku toho tyto obrazy zakrývaly přirozené nedokonalosti, které nevyhnutelně přicházejí s věkem.

Alžbětina vlády trvala od roku 1558 do roku 1603. Tato panovnice nastoupila na trůn v pětadvaceti letech a vládla až do svých šedesáti let. Při jejím jméně se nám vybaví hlavně její sněhově bílá tvář s příznačnou grimasou. Jaká by ale byla Alžběta dnes?

K čemu sloužila maska mládí?

Ve svých pozdějších letech používala Alžběta různé techniky, aby si zachovala iluzi mladistvosti. K zakrytí řídnoucích a šedivějících vlasů používala paruky a na obličej si nanášela vrstvy ceruzy, bílého kosmetického přípravku na bázi olova, aby si vytvořila "masku mládí". Navzdory uměřenosti, s níž byly tyto portréty vytvořeny, zakrývaly plynutí času a realitu stárnutí.

Jak ji popisují svědci

Svědectví očitého svědka z roku 1598 umožňuje nahlédnout na to, jak královna skutečně vypadala. Podle této výpovědi měla Alžběta podlouhlou a světlou tvář poznamenanou vráskami. Její oči byly malé, ale podmanivé, a nos měla mírně hákovitý, jak bychom dnes řekli, jako skobu.

Pozoruhodné byly její úzké rty a zuby nesly známky zhoršení, což byl běžný problém pramenící z nadměrné konzumace cukru v tomto období. Uši jí zdobily dvě perly a nosila načervenalou paruku doplněnou malou korunkou. Zatímco její ňadra zůstávala odhalená, jak bylo u neprovdaných anglických dam zvykem, vystavovala na odiv náhrdelník zdobený nádhernými šperky. Alžbětiny ruce byly drobné, prsty dlouhé a postava mírná. Její chování vyzařovalo vznešenost a vyznačovalo se mírným a úslužným způsobem řeči.

Není portrét jako portrét…

Jeden portrét, odlišný od idealizovaných vyobrazení, nabízí upřímnější zobrazení královny. Tento autentický portrét, který vlastní Alžbětinské zahrady v Severní Karolíně, pochází z počátku až poloviny 90. let 15. století a je připisován Marku Gheeraertsovi mladšímu. Na tomto vyobrazení je Alžbětina pleť vyleptaná vráskami a její vizáž se zdá být bližší přirozeným následkům stárnutí. Tento odklon od konvencí lze považovat za podvratný čin, který odhaluje autentičtější pohled na lidskost panovnice pod slupkou moci.

Na video zachycující její vzhled se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Když si video pustíte, v jednom okamžiku je Alžběta podobná jedné světově známé herečce. Shodneme se jaké?

Snaha zakrýt skutečnost

Alžbětino odhodlání udržet si image síly a vitality je patrné z historických záznamů. V roce 1596 bylo cílem nařízení Tajné rady odstranit nelichotivé portréty, které by mohly naznačovat její stárnutí nebo snižování autority. To zdůrazňuje význam vytváření obrazu věčné mladosti a síly po celou dobu její vlády.

Ačkoli Alžbětiny portréty možná plně nezachycují složitosti procesu jejího stárnutí, zůstávají nedílnou součástí jejího odkazu. Za závojem ceruzy a fasádou paruk prosvítá královnina pravá podstata - trvalý symbol majestátu, moci a houževnatosti, který nepřestává uchvacovat obdivovatele ani v moderní době.

Mimochodem, také vám rekonstrukce Alžbětiny tváře ve videu připomněla Maryl Streepovou? A ta je stále neskutečně atraktivní, nemyslíte?

Zdroje: www.tudorsociety.com, libbyjanecharleston.medium.com, www.rmg.co.uk