Alžběta Pomořanská byla dcerou pomořanského vévody Bogislava V. a Alžběty Polské. Sňatek, ke kterému došlo necelý rok po smrti Karlovy třetí manželky, byl čistě politický. Díky němu se zrušil protilucemburský pakt. Z krále Kazimíra III., dědečka Alžběty, jež byl donedávna českým nepřítelem, se stal spojenec. Karel IV. byl spokojený.

Dosáhl, čeho chtěl a klidně mohl svou mladou manželku ignorovat. Nestalo se tak. Eliška byla silnou osobností, cílevědomá, samostatná, a hlavně žádná bledá a přehnaně zbožná středověká šlechtična, kterou skolí jarní vítr. Právě naopak. Byla žena typu „krev a mlíko". Dobře stavěná a urostlá. Ráda jezdila na koni, střílela z luku a pobíhala po loukách. Z dnešního pohledu bychom ji označili za sportovkyni.

Alžběta Pomořanská a meče

„Císařovna měla v rukou takovou sílu, že v přítomnosti mnoha knížat, pánů a šlechticů si dala přinést novou podkovu, velkou jako nosí statný valach. Tuto podkovu pak paní vlastníma rukama zlomila,“ píše v Kronice pražského kostela Beneš Krabice z Weitmile.

Kromě toho prý Eliška uměla deformovat také talíře nebo meče. Jak je to možné? Historici toto umění připisují nejen obdivuhodné síle panovnice, ale především materiálu, z nichž byly předměty vyrobeny. V době panování Karla IV. ještě nebyla metalurgie rozvinuta tak, jak ji známe dnes. Na stolech se objevovalo cínové nádobí, na meče se používala méně kvalitnější ocel, na podkovy lehce kujné železo.

Všechny tyto předměty měly jedno společné, použitý materiál byl měkký a křehký. Alžbětě tak ohnutí nebo zlomení nemuselo dělat problém. Pro věrohodnost představení mohla být také domluvená s kováři, kteří jí ukovali repliku. Podobnou jako zlomí Jana Brejchová v legendárním filmu Noc na Karlštejně.

Dokonalá manželka

I přesto, že Karlovi IV. porodila nejvíce dětí ze všech jeho manželek, nedokázala zvrátit jeho rozhodnutí, že následníkem trůnu bude jeho první syn, zplozen ve třetím manželství s Annou Svídnickou, Václav. Těžce to nesla. Dokonce i po Karlově smrti vedla vleklé spory s novým panovníkem a bojovala za to, aby její nejstarší Zikmund získal uherskou korunu.

Alžběta Pomořanská Karla IV. přežila o patnáct let. Zemřela 14. února roku 1393 v Hradci Králové. Nyní je pochována v katedrále svatého Víta po boku svého manžela.

Zdroj: Youtube

Zdroje: babinet.cz, cs.wikipedia.org, www.stoplusjednicka.cz