"Srdcová dáma", Alžběta z Yorku byla předurčena stát se panovnicí již od útlého věku. Narodila se totiž jako první dítě anglického královského páru Alžběty Woodvilleové a Eduarda IV. Celé dětství se tak připravovala na svou roli vládkyně.

Navštěvovala hodiny náboženství a mravů. Učila se vyšívat, hrát na hudební nástroje, zpívat a tančit. Vzdělávala se navíc také v manažerských dovednostech, jako bylo vedení domácnosti, správa služebnictva, účetnictví a delegování povinností. 

Jak Alžběta vyrůstala, byla čím dál tím více okouzlující. V dobových pramenech je popisována jako oddaná Bohu, svým rodičům i pomoci chudým. Zároveň se pyšnila vysokou a štíhlou postavou, nazrzlými vlasy a světlou pletí.

Byla jen otázka času, kdy jí bude vybrán vhodný manžel. Tím se nakonec stal Jindřich Tudor, prapravnuk krále Eduarda III., díky čemuž se měly spojit dva soupeřící anglické šlechtické rody.

Královna Alžběta 

Alžběta svůj osud a budoucího manžela přijala bez mrknutí okna. I přestože si o něm asi myslela své. Jindřich totiž nebyl symbolem ctnosti. V bitvě u Bosworthu zabil jejího strýce Richarda III. a zrušil zákon Titulus Regius, protože nechtěl, aby měla jako dcera krále nárok na trůn.

Zdroj: Youtube

Nakonec se jejich manželství ukázalo jako šťastné. Alžběta se totiž vůbec nezajímala o politiku a zabývala se pouze péči o majetek, dvůr a děti, což králi vyhovovalo. 

Navíc oba milovali plesy, tanec, hazardní hry, lukostřelbu a lov.

Díky tomu, že panovnice nebyla konfliktní typ a velmi lpěla na rodině, byla společností považována za ztělesnění dokonalé středověké šlechtičny. Byla navíc tichá, s jemnými pohyby a vždy dokonale upravená. Není divu, že do historie vstoupila jako velká kráska.

Tragédie na královském dvoře

Alžběta a Jindřich žili spokojený život až do dubna roku 1502, kdy zemřel jejich prvorozený syn a následník trůnu, šestnáctiletý syn Artuš

Smrt milovaného dítěte oba rodiče hluboce zasáhla. I přestože královna již měla svůj věk, rozhodla se, že zkusí opět otěhotnět. Tento krok se jí však stal osudný.

2. února 1503 porodila dceru Katherine, jež o několik dní později zemřela. Alžběta ji v den svých 37. narozenin, 11. února, následovala.

Dobové prameny popisují, že ztráta manželky Jindřichovi zlomila srdce. Legenda říká, že na její počest dal její podobiznu vyobrazit na karty, s nimiž si ráda hrála. Měla se tak stát tváří Srdcové královny.

Zdroje: www.townandcountrymag.com, www.tudorsdynasty.com, www.medievalists.net, www.en.wikipedia.org