Rovné, čtvercové i prstencové příkopy jsou nepravidelně rozesety po celém brazilském a bolivijském deštném pralese a nabízí se otázka, zda pravěcí lidé změnili krajinu Amazonie ještě dávno před příchodem Evropanů. Tyto struktury byly vytvořeny pouze pomocí kamenných nástrojů a zajímavé je, že je vytvořilo jen velmi malé množství lidí. O těchto lidech toho moc nevíme a i nyní se o možných vědeckých teoriích odborníci přou. Zatím však bez jasné odpovědi.

Na jedno z takových tajemství se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

O jaké příkopy se jedná a jaké je jejich stáří?

Během 80. let 20. století se Amazonie potýkala nejen s kolonizací, ale i s ní spojeným odlesňováním. A právě v této době byly záhadné příkopy objeveny. A nové a nové jsou objevovány dodnes. Jejich celkový počet dosahuje několika tisíc.

Až donedávna se předpokládalo, že záhadné brazilské příkopy pocházejí z doby kolem roku 200 našeho letopočtu, ale mnohé nejnovější studie dokazují, že jsou mnohem starší. Podle vědce Johna Francise Carsona ukazují jádra sedimentů odebraná ze dvou jezer v blízkosti příkopů důkazy dřevěného uhlí z dávných požárů a obsahují i prastará pylová zrna. Carson je tak datoval do pozdního neolitu před zhruba 6 000 lety!

Jiné výsledky pak ukazují, že nejstarší sedimenty vůbec nepocházejí z pralesa, což by dokazovalo, že krajina zde se před 2 000 až 3 000 lety spíše podobala africké savaně. Zdá se, že tvůrci brazilských příkopů je vyhloubili ještě před příchodem deštného pralesa.

Účel příkopů

Zatímco jedna teorie říká, že amazonští lidé měnili své prostředí jen velmi málo, naopak její odpůrci tvrdí pravý opak: předkolumbovští lidé praktikovali vlastní formu kosení a vypalování. K ničení a velkým zásahům do pralesa docházelo již tehdy, ale celkový dopad jsme objevili až daleko později.

Nyní nalezené struktury jsou rozmístěny zcela nahodile a lze říci, že obrannou funkci by plnily skutečně jen omezeně. Nízké zdi a struktury jsou však rozesety po celém pralese a mnoho kruhových příkopů se nachází na plochých vyvýšených místech, která by tvořila přirozenou ochranu i tak.

Tajemné příkopy

Nejzajímavější je oblast o rozloze asi 13 000 km2, nacházející se v Brazílii, kde bylo nalezeno přibližně 450 těchto kruhových příkopů vyhloubených v půdě. I zde se objevily na místech, kde byl deštný prales vykácen. Právě díky jejich kruhovému tvaru se zřejmě nejedná o odvodňovací kanály. Většina z nich je široká asi 9 m a hluboká 3 m, ale dá se do nich jen obtížně dostat. Příkopy jsou navíc orámovány asi metrovými zídkami, ale některé stavby jsou i vyšší. Největší kruh dosahuje průměru 305 m!

Kromě obranného účelu se nabízí i teorie zavlažovací. Většina příkopů totiž leží v blízkosti přirozeného vodního zdroje.

A pak je tady i pravděpodobná funkce obřadní.

Obřady ve stínu Amazonie

Právě teorii o obřadních místech podporuje celá řada archeologů. Jedním z nich je i britská specialistka Sanny Saunaluoma a brazilská specialistka na amazonskou archeologii Denise Schaan. Obě ženy myslí, že se na těchto místech konaly oslavy různých významných výročních událostí, například období plodů, uzavírání sňatků, narození anebo smrt. V místech tajemných příkopů byly totiž nalezeny i rozbité nádoby, které sloužily k uchovávání potravin a nápojů při přípravě na tyto události.

Amazonský prales je umělý?

Amazonie před tisíci lety byla obydlena zvláštní kulturou. Zatímco dřívější výzkumy poukázaly na to, že zde byly postaveny jen malé vesnice, díky příkopům nyní odhalujeme přítomnost složitých společností s vyspělými a bohatými kulturami, které jsou dnes již ztracené. I když se tedy stále ještě přeme o účelu příkopů, je jasné, že se jedná o stavby vytvořené člověkem, které jsou starší než amazonské deštné pralesy. To znamená, že předdeštná kultura v této oblasti byla daleko vyspělejší, než jsme předpokládali.

Evidentně se tato kultura zaměřovala na pěstování kukuřice, což je překvapující. Někteří odborníci proto otevřeli otázku, zda je možné, že amazonský deštný prales je divokým výsledkem jejich zemědělství? To by znamenalo, že byl částečně vytvořen člověkem.

Zdroje:

www.historicmysteries.com, www.nbcnews.com, www.ancient-origins.net