www.en.wikipedia.org, www.worldhistory.org, www.is.muni.cz , www.is.muni.cz

Amenirdis I. byla dcerou faraona Kašty a královny Pebatjmy, sestrou faraonů Shabaka a Piye. O jejím životě se prakticky nic neví. Dá se ale konstatovat, že se narodila pod šťastnou hvězdou. V roce 714 př. n. l. jí byl přidělen titul "Božská manželka Amona", díky němuž se stala nejvýše postavenou kněžkou Amonova kultu a nejmocnější ženou v zemi.

Tento titul se vyskytuje od První přechodné doby u řady jiných božstev. V období Nové říše byl vyhrazen pouze královským manželkám a dcerám, které díky němu využívaly mnohé výsady, jako vlastní titulaturu včetně zapsání do kartuší.

Tyto ženy se zavázaly, že budou provádět nezbytné rituály při obřadech a svátcích a uchovají si panenství pro boha, jemuž sloužily. Mezi egyptology panuje stále spor o tom, zda to také znamená, že musely být k dispozici faraonovi, který byl považován za vtělení Pána, či nikoli. 

Božská manželka Amona

Nejvyšší titul odkazoval na legendu o narození krále, podle něhož byla jeho matka oplodněna bohem Amonem. Sděloval, že faraon bude po narození polobůh. Panovníkovi zároveň sloužil jako nástroj k zajištění své autority nad thébským regionem. Aby velekněžka pomohla udržet dědičnou linii, adoptovala dceru příštího vládce.

Úřad "Božské manželky Amona" dosáhl svého politického vrcholu během pozdního třetího přechodného období, kdy ho vykonávala Shepenupet I., dcera Osorkona III. Když faraon Kašta rozšířil svůj vliv na thébskou oblast, adoptovala jeho dceru Amenirdis I.

Amenirdis I.

I když se neví, co přesně bylo náplní její práce, její postavení bylo tak významné, že je zmíněna a zobrazena na dvou obětních stolech, pěti sochách, stéle a dalších menších předmětech. Oblíbenost u umělců podle odborníků ukazuje, že byla považována nejen za mocnou, ale také za krásnou.

Zdroj: Youtube

Její mumii získalo během kolonialismu Vatikánské muzeum, které ji před několika desítkami let podrobněji zkoumalo. Z fotky jejího obličeje dokázal umělec Curtis Ryan odvodit, jak asi vypadala.