I přestože se dochovala řada jejích vyobrazení, o jejím životě se ví jen málo. Měla jediný úkol. Učinit vládu Kušitů v Thébách legitimní. Byla totiž dcerou núbijského krále Kashty, který přijel do Egypta uprostřed politických zmatků, aby si nárokoval úřad faraona.

Právě on stál na počátku slavné 25. dynastie, jež vládla mezi lety 747 až 656 př. n. I. Ačkoli předci vládců pocházeli z království Kush, nacházející se v dnešním severním Súdánu a Horním Egyptě, projevovali neobvyklou oddanost egyptským náboženským, uměleckým a literárním tradicím. Sami sebe prezentovali jako ty, kteří mohou vrátit Egyptu jeho bývalou slávu.

Manželka Amona

Kashta byl skvělý politik. Zatímco vládl Núbii, pomalu, ale jistě expandoval do Horního Egypta. Uvědomoval si však, že svou moc musí potvrdit nejen vojensky, ale také z náboženského hlediska. Řešení bylo doslova na dosah ruky. 

Vládce poslal svou dceru Amenirdis I. do Théb, aby se jí ujala Shepenupet I., tzv. Boží manželka Amona, nejvyšší kněžka náboženské instituce ve starověkém Egyptě, a vychovala z ní svou nástupkyni. Tento krok byl podle maďarského historika Lászla Töröka klíčovým momentem v procesu rozšíření kušitské moci nad veškerým egyptským územím. 

„Amenirdis I. byla prodlouženou rukou faraona a její přítomnost v Thébách zaručovala, že nikdo si tuto oblast nebude nárokovat,” vysvětluje. Nebyla však pouhým zástupcem boha Amona, hlavního božstva Théb. Její role vyžadovala hluboké znalosti rituálů a přísné dodržování tradice. Měla odpovědnost za údržbu chrámu a dohlížela na náboženské obřady.

Rekonstrukce obličeje Amenirdis I.

Její postavení dokládá řada historických artefaktů. Její jméno je zaznamenáno v kartuši, na dvou obětních stolech a na několika malých předmětech včetně skarabů. Byla pohřbena vedle členů královské rodiny a její podobizny najdeme v chrámovém komplexu Karnak a ve Wadi Gasu. Dochovala se také její socha, která byla zhotovená z granitoidu a ozdobená plátkovým zlatem.

Zdroj: Youtube

Její mumii získalo během kolonialismu Vatikánské muzeum. Na základě její fotografie a v kombinaci s uměleckými artefakty se počítačový grafik Curtis Ryan rozhodl, že zrekonstruuje její obličej. „Vždy mě její příběh fascinoval,” přiznává. „Musela být nejen chytrá a mocná, ale jako zástupce Boha také krásná.”

Zdroje: www.academia.edu, www.isac.uchicago.edu, www.en.wikipedia.org