Vstupte do Amesova pokoje

Optická iluze, pojmenovaná po svém geniálním tvůrci, americkém oftalmologovi Adelbertu Amesovi mladším, je pozoruhodná. Nabízí prostor, v němž se může zdát, že předměty v něm obsažené mění velikost a tvar.

Podstatou této iluze je dokonalá manipulace s perspektivou. Přesvědčí mozek, že předměty, které vnímá, mají jinou vzdálenost, než ve skutečnosti. Naším vnímáním tak nabývají zcela jiných "iluzorních" rozměrů.

Za iluzí Amesova pokoje stojí dva triky. Místnost se při pozorování z určitého úhlu jeví jako dokonale krychlová. Skutečnost je však opačná. Jedna strana místnosti se rozprostírá do nekonečna a vytváří iluzi nestejné délky, přestože obě strany jsou identické.

Když stojíte v jednom rohu místnosti, zdá se vám, že jste blíže jedné stěně než druhé. Váš mozek, tak okamžitě usoudí, že bližší stěna je menší a vzdálenější, zatímco vzdálenější stěna je větší a bližší. Není to však pravda. Obě stěny jsou ve stejné vzdálenosti. Přesto se zvláštní tvar místnosti a náš úhel podílejí na vytvoření přeludu, který oklame mozek.

Pozoruhodný trik

Druhý trik je pak stejně matoucí. Zdá se, že přítomné osoby a předměty se zvětšují, nebo naopak zmenšují. I to však závisí na tvaru místnosti.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Původní návrh Amesova pokoje navíc obsahoval drážku, popírající gravitaci. Způsobovala, že se míč umístěný uvnitř kutálel do kopce. Ačkoli se tento prvek v současných expozicích Amesova pokoje opomíjí, zůstává důkazem pozoruhodné povahy iluze.

Kromě schopnosti oklamat oči, je Amesův pokoj důkazem, jak podivně náš mozek zpracovává vizuální údaje. Lidská mysl je založená na konstantnosti velikosti. Pomáhá nám to vnímat objekty ve stejné velikosti, bez ohledu na jejich vzdálenost od nás. Amesův pokoj si však s těmito náznaky pohrává a jakoukoli interpretaci velikosti zkresluje. Mozek bojuje s matoucím nastavením, což vede k nesprávnému vnímání skutečných velikostí přítomných objektů.

Adelbert Ames Jr. poprvé vytvořil Amesovu místnost v roce 1934. Od té doby přitahuje pohledy diváků, kteří nechápou, co vlastně vidí. Kouzlo Amesova pokoje tkví v tom, že realita není vždy taková, jakou se jeví.

Lidské vnímání lze snadno zmanipulovat tím, co nás obklopuje, a jakýmkoli způsobem zpochybňuje podstatu našeho chápání reality.

Zdroje: www.iflscience.com, www.liltigers.net, en.wikipedia.org