Bizarní případ byl zaznamenán v roce 484 př. Kr. v Persii. Jistý voják jménem Hegesistratus si uřízl chodidlo, aby mohl odejít do civilu, a vyrobil si za něj dřevěnou náhradu. Zdroj už nezmiňuje, zda přitom použil tehdy již dostupná sedativa v podobě alkoholu a konopí, můžeme se však domnívat, že při této nezvykle odůvodněné operaci sehrály svou roli.

Dřevěné chodidlo perského vojáka se bohužel nedochovalo, nejstarší nalezenou protézou byla noha vyrobená ze dřeva a mědi, kterou archeologové v 19. století vykopali na ostrově Capri a její původ zasadili do doby okolo roku 300 př. Kr. Vzácná protéza bohužel padla za oběť bombardování Londýna za 2. světové války.

(Zdroj: www.oandplibrary.org)

Kost až nakonec

Amputace ovšem mívaly až do doby zcela nedávné velmi drastický průběh. O postupu chirurgů v raném středověku nás informoval například věhlasný arabský lékař Al-Zahráví (936-1013). Končetina se podle něj nejprve stáhla látkou v místě nad plánovaným řezem i pod ním, přičemž asistent na vrchní obvaz vyvíjel tlak, aby zdravou tkáň zatáhl a bránil nadměrnému krvácení. Samotný řez se pak vedl masem kolem dokola až ke kosti a kost se řezala až nakonec. Případné krvácení se zastavovalo zvláštním práškem nebo vypálením.

(Zdroj: sagy.vikingove.cz)

Amputace v rekordním čase

Nutno dodat, že v arabském světě se na rozdíl od středověké Evropy běžně užívala přírodní sedativa a operace zde probíhaly za lepších hygienických podmínek, kterým nedokázal dostát ani slavný londýnský chirurg Robert Liston ještě ve 40. letech 19. století. Ten svou praxi provozoval těsně před vynálezem účinných anestetik a jeho krédem byla rychlost: čím dříve dokázal končetinu uříznout, tím méně jeho pacient prožíval nevýslovnou bolest. Ve známost vešel poté, co před zraky skupiny studentů medicíny provedl amputaci nohy za dvě a půl minuty, což byl ve své době rekord. Stačil mu k tomu ostrý nůž a pilka.

Rychlost ovšem nedokázala zabránit infekcím a zhruba polovina jeho pacientů nakonec stejně podlehla otravě krve. Tradovala se také historka, že Liston jednou v pokusu o další rychlostní rekord nedopatřením odřízl spolu s nohou i varle. Jindy zase nožem poranil svého asistenta, jemuž se rána následně zanítila a infekci nepřežil. Přesto je Liston dodnes zapsán do historie jako průkopník moderní chirurgie, a dokonce i jako vynálezce dlahy, kterou se dodnes zpevňují zlomené končetiny.

(Zdroj: www.dailymail.co.uk)