Amunet, kněžka z doby kolem roku 800 př. n. l., nebyla obyčejnou ženou. Ale ani obyčejnou mumií. Tato vysoce postavená žena, která byla nalezena v hrobce v Deir el-Bahari, zaujímala čestné místo mezi velekněžkami jednadvacáté dynastie. Co ji však skutečně odlišuje, je složitá síť tetování, která zdobí její tělo - mozaika teček, čárek a koleček, která historiky a odborníky naprosto okouzlila.

Tetování kněžky nebyla pouhou ozdobou

Teorií je mnoho, od "lékařského tetování", jehož cílem byla terapeutická úleva, až po silnou rituální funkci spojenou s její rolí chrámové kněžky. Salima Ikramová, uznávaná egyptoložka, se domnívá, že tato znamení byla charakteristickým znakem chrámových kněžek, jako byla Amunet, žen spojených s posvátnými zpěvy, tancem a představeními, a odhalují fascinující stránku starověkých duchovních praktik.

Pomalu odkrývaná tajemství

Amunetina pozoruhodná cesta časem nekončí u její kůže. Díky moderním technologiím vědci vrhli světlo na její život a smrt. Rentgenové snímky a počítačová tomografie odhalily, že se dožila vysokého věku 35-45 let, což se vymyká normám doby, kdy se většina Egypťanů sotva dožila 40 let. Její relativně nedotčené klouby naznačovaly privilegovaný život, daleko od opotřebování manuální prací.

Ale hlavně se nyní podívejte na rekonstrukci její tváře:

Zdroj: Youtube

Úkolu rekonstrukce kněžčiny tváře se ujala forenzní umělkyně Alexandra Keenan-Krilevich, která po několika týdnech práce prohlásila, že Amunetina lebka je neuvěřitelně symetrická. „Naznačuje to, že byla velmi krásná a také její ústa jsou zajímavá. Měla mírně našpulené rty." Umělkyně si z CT snímků na 3D tiskárně vytiskla lebku i s chrupem a pak začala postupně doplňovat tkáně s tím, že se při rekonstrukci kněžčiny tváře zaměřila na tři hlavní obličejové rysy. Okolí očí, šířku nosu a lícní kosti. Jak vidíte, pod rukama forenzní umělkyně se ve videu zhmotnila žena s polodlouhým obličejem, jemuž dominuje široký nos, nízké čelo a výrazná čelist.

Záhady i po smrti

Jako by její tetování nebyla dostatečně zajímavá, Amunetin příběh se zvrtne v jejím pohřbu. Rakev, v níž odpočívá, kdysi patřila jiné ženě jménem Neskhonsupakhered, což ukazuje záhadné souvislosti staroegyptských pohřebních praktik. Přestože nyní nese přezdívku "Amunet", identita, kterou kdysi nosila, zůstává skrytá a navždy zahalená v objetí historie.

Půvab se prohlubuje, když zkoumáme samotná tetování - strategicky umístěná na jejím břiše, trupu, prsou a končetinách. Některá dokonce připomínají vzory, které se nacházejí na starověkých fajánsových figurkách. Byla však tato tetování něčím víc než jen symboly? Doktor Daniel Fouquet, vizionář, který předběhl svou dobu, spekuloval, že mohly být něčím víc než jen uměním, možná i léčebným prostředkem. Mohly tyto značky zmírňovat neduhy, řídit porod nebo představovat intimní spojení s Hathor, bohyní plodnosti a porodu?

Postavení bohyně Hathor

Nezapomínejme na kontext - Hathor, uctívaná bohyně, která ztělesňovala plodnost, lásku a přechod do posmrtného života. Tato tetování mohla symbolizovat ochranu a vedení, které tyto kněžky poskytovaly ženám při porodu, což byla v době, kdy byl porod nebezpečný, odpovědnost vzbuzující úctu.

Dozvuky Hatořina vlivu se rozlévají dějinami a tato tetování mohou být jen pozůstatkem posvátné tradice, která posilovala a chránila ženy ve zkouškách života. Tetování Amunet, její život a její tajemství - to vše dohromady vytváří živý obraz skrytých tváří starověkého Egypta.

Tetování vyryté na Amunetině těle spolu s rekonstrukcí její tváře může být klíčem k odemknutí říše starověké moudrosti, kde se spiritualita, medicína a umění snoubily v symfonii existence.

Zdroje: www.ancient-origins.net, mummipedia.fandom.com, ecoble.com