Kdyby věděla, že za pár let bude možná i díky této větě označena za čarodějnici, určitě by ji nepronesla. Králova pozornost ji však těšila. I přesto, že v době, kdy ho poznala, měl vášnivý vztah s její sestrou Marií, která v loži nahradila jejich matku. 

Možná i proto dlouho odmítala nabídky, aby se stala Jindřichovou konkubínou. „Tato štafeta zdá se mi poněkud podivná,” měla si napsat do deníku. Mířila výš. Byla mladá, štíhlá, ale především bystrá, pohotová, inteligentní, uměla skvěle tančit, zpívat a jezdit na koni. Uvědomovala si, že má co nabídnout. 

Plán Anna Boleynové

Když se tedy dozvěděla, že královo manželství se stárnoucí a věčně se modlící Kateřinou Aragonskou čelí problémům, rozhodla se využít situace. Být jednou z milenek, které panovníka za pár týdnů omrzí, ji nelákalo. Stát se však hlavou Anglie, to bylo něco jiného. 

Jindřich zanedlouho pod nátlakem panovačné Anny požádal o anulaci sňatku. Odůvodňoval ji tím, že zhřešil, když si vzal ženu svého bratra. Papež Klement VII. ale tento argument vůbec nebral v potaz. Rozvod se táhl několik měsíců a král k Anně ochladl.

Té začalo docházet, že její plán může ztroskotat. Nakonec tedy na Jindřichovo pozvání, aby s ním odjela na pár dnů do francouzského přístavu Calais, kývla. Záhy na to otěhotněla. Tuto novinku přijal panovník s radostí. Byl si jistý, že vášnivá Anna mu určitě porodí syna. Aby mělo dítě právo na korunu, bylo nutné zorganizovat svatbu. Rodinný kaplan Thomas Cranmer proto prohlásil předchozí manželství za neplatné. V důsledku toho došlo k odloučení Anglie od Říma a vzniku anglikánské církve.

Zkonstruovaná poprava

Když Anna porodila holčičku, začaly se nad ní stahovat černé mraky. Jindřich byl zklamaný. Sice otěhotněla ještě několikrát, pokaždé však potratila. Posledním pomyslným hřebíkem do rakve byl její hysterický výstup, když nachytala krále s jeho novou milenkou Janou Seymourovou. Rozrušila se natolik, že o dítě opět přišla. Tentokrát to byl chlapec.

Panovník začal Annu nenávidět. Věděl, že kdyby se s ní dal rozvést, dělala by problémy. Rozhodl se proto, že využije to, co ho kdysi na ní přitahovalo. Její tajemnou krásu, bledou pleť posetou znamínky a znetvořený šestý prst, který mu připadal roztomilý. Obvinil ji, že je čarodějnice, cizoložnice a má incestní vztah se svým bratrem.

Zdroj: Youtube

Soudci vynesli rozsudek okamžitě. Bylo 19. května roku 1536, kdy Anna stoupala na popraviště s hlavou hrdě vztyčenou. „Doufám, že svému povolání rozumíte,” podívala se na kata svýma oříškovýma očima. „Mám totiž velmi štíhlý krk.”

Zdroj:

www.cs.wikipedia.org, www.factinate.com, www.atlasobscura.com