Anděl smrti u vikingů?

Severská mytologie sice pojem anděl nezná, přesto se ve spojení s úmrtím, respektive pohřbem významných mužů používá označení anděl smrti. Tímto termínem nám známý cestovatel arabského původu Ahmad Ibn Fadlan přiblížil, co se odehrávalo na vikingských pohřbech. Ibn Fadlan se totiž mnohých zúčastnil a díky němu se dozvídáme, jak vlastně seveřané žili i byli pochováni. Bohužel vikingy psané záznamy o jejich životě jsou sporadické a mnohé literárně zpracované. Zato Ibn Fadlan měl zájem na popsání jiné kultury velmi informativním způsobem, což se dnes archeologům a dalším odborníkům skutečně hodí.

Pohřební tradice vikingů

Vikingské pohřby byly typické kremací, ale i do země se pochovávalo. Loď v severských společenstvích symbolizovala přechod na onen svět a i nemovití seveřané byli často na malých loďkách pochováváni, respektive jejich ostatky spáleny. I v případě hrobů, kde na mělkém hrobu vznikla mohyla, se často vyskytuje motiv lodi či alespoň naznačený jejjí půdorys. Vikinské pohřby byly z pravidla provázeny obětováním zvířat, ale v případě významných mužů docházelo i na lidské oběti. Těmi byly ženy – otrokyně.

Než přišel na řadu anděl smrti

Pohled na obětování otrokyň je rozhodně dvojí. Samozřejmě z dnešního podhledu nejde o akceptovatelný akt a žena, jež měla sexuální styk se všemi významnými muži, následně byla opita a opět měla intimní styk s dalšími muži, není z dnešního pohledu nic jiného než masově zneužitá a následně zavražděná. Ibn Fadlan zmiňuje, že silně opilá otrokyně už nevěděla o světě.

Vědci se často domnívají, že si byla žena své role vědoma, dobrovolně se k obětování nabídla a její styk z mnoha muži byl poctou. Genderové role i nadřazenost různých vrstev byly jasně dané a společenstvím uznávané. Žena, která měla styk se všemi důležitými muži, se stala nositelkou životní energie, kterou měla obdařit zemřelého.

Anděl smrti na vikinských pohřbech

Andělem smrti nazval Ibn Fadlan jinou ženu, která se účastnila rituálního pohřbu vážených členů kmene. Byla to starší žena, které pomáhaly i její dcery. Tato žena „anděl smrti“ přijala od otrokyně šperky a společně s dcerami odvedla otrokyni na loď. Tam již spočíval do nových a velmi drahých šatů oděný zemřelý, obklopený dary, potravinami i obětovanými zvířaty. Na lodi vypila otrokyně velké množství alkoholu, pěla písně, a ještě několikrát měla styk místními vikingy před tím, než ji anděl smrti omotala provaz okolo krku. Ten drželi na koncích muži a ona otrokyni poté bodla do hrudníku.

Anděl smrti podle Ibn Fadlana

Takto popsal rituál Ibn Fadlan a není divu, že ženu označil za anděla smrti. I muslimové totiž v anděly věří.

Tento popsaný obřad se týkal náčelníka Varjagů, kteří byli výhradně švédského původu. Je jisté, že rituály nebyly všude stejné. Vikingové také nebyli jeden národ! I z nalezených kosterních pozůstatků je patrné, že zabití otrokyně neprobíhalo vždy stejně. Nicméně je jisté, že anděl smrti sehrál svou hrál roli v každém případě.

Podívejte se na video v angličtině, kde Jackson Crawford zmiňuje ještě mnoho dalších detailů o pohřbu popsaném Ibn Fadlanem.

Zdroj: Youtube

Zdroje: en.wikipedia.org, www.history.com