Neznámý prorok

Příběh neznámého proroka začíná v roce 1914 na alsaské frontě. Mezi stovkami mužů v zákopech je i tesař z Untermühlhausenu jménem Andreas Rill. Jednoho dne on a další voják z německé jednotky zajmou Francouze. Jak se záhy během nočního výslechu ukáže, francouzský zajatec je poněkud zvláštní. Nejenže mluví několika jazyky, ale zdá se, že je to „svatý muž“ a vizionář. Svým vyšetřovatelům začne vyprávět, jaký osud Německo – a s ním i Evropu – čeká. „… kdybyste věděli, co se vám během let stane, zahodili byste dnes zbraně,“ řekl jim. To je přirozeně nesmysl, mysleli si věznitelé. Mýlili se. Jeho slova se naplní a s nimi i další věštby.

Naplněná proroctví zapsaná tesařem

A. Rill v srpnu roku 1914 o svém zážitku napsal v dopise své rodině v Bavorsku. V dalším pak zmiňuje i jiná Francouzova proroctví. Za naprosto směšné Rill považoval prorokovo tvrzení, o němž psal rodině: „Itálie bude v této válce do roka proti nám a ve druhé válce bude na naší straně." Je naprosto zarážející, s jakou přesností Francouz popsal události, které se v Evropě odehrají. Věděl, kdy válka skončí, a že Německo bude mezi poraženými. Poté, že nastanou revoluce. Na dobu, „… kdy lidé zchudnou“ , předpověděl vládu národních socialistů v Německu, a že se v roce 1932 zrodí antikrist-tyran a začne další válka. Zmínil nenávist i závist, nespravedlnost a krutost a že „… tento člověk a jeho znamení zmizí…“  a také „… až bude v roce 4 a 5 (1945), Německo bude tlačeno ze všech stran a totálně vypleněno a zničeno...“

Prorokova mýlka?

Údajně zmiňoval i jednotlivé události 2. světové války, jako okupaci našeho Československa (1938), napadení Polska (1939), Sovětského svazu (1941) a další. Vše se naplnilo. Až na jedno: třetí světovou válku. Neděste se. Ta měla vypuknout dle Francouze v roce 1946 nebo 1948 sovětskou invazí do jihovýchodního Německa. Mohl mít na mysli studenou válku a izolaci národů za železnou oponou. Co však tvrzení, že „hory budou plivat oheň a mezi řekami Dunaj a Inn bude „všechno zcela vymazáno“? Nebo, že „potoky budou tak mělké“, že k průchodu nebude třeba žádných mostů a vládci v Rusku budou zabiti a bude tam tolik mrtvých lidí, že „je nikdo nebude moci pohřbít“? Je možné, že Rill mohl některé výroky pomíchat, nemusel jim správně rozumět… Že by francouzský vizionář do pojmu „třetí válka“ shrnul jen úzkost a obavy, poválečné konflikty a vše, co bude lidstvo sužovat?

Prorokovo tajemství

V 50. letech vešla proroctví francouzského zajatce ve všeobecnou známost. Dopisy německého tesaře vzbudily pozornost Hanse Bendera (1907-1991), německého psychologa, spisovatele literatury faktu a uznávaného odborníka na neobvyklé jevy, především jasnovidectví. Neuvěřitelná přesnost věštby však vzbuzovala pochyby o pravosti. Odborníci kriminalistiky z freiburského Ústavu pro hraniční oblasti psychologie a duševní hygieny, kde Bender působil jako lektor, Rillovy dopisy zkoumali a potvrdili, že jsou autentické. Nikdo v nich později nezaměnil jediné slůvko. Kdo ale byl onen tajemný prorok?

Dr. Bender se rozhodl jeho totožnost zjistit. Potřeboval nejdříve vědět, kde byl Francouz zajat. Prostudoval válečný deník roty, ve které Rill sloužil. Zjistil, že v té době byla v oblasti Colmaru (Kolmaru). Kontaktoval také Rillova syna Siegmunda. Ten mu řekl, že otec tento příběh často vyprávěl v hospodě a vizionář byl bohatý muž, údajně patřil k zednářské lóži, vzdal se majetku a žil v klášteře. A také, že ho otec chtěl po válce navštívit. V „tom kapucínském“ klášteře mu bylo sděleno, že dotyčný bývalý zajatec už zemřel. Bender prošel zápisky všech klášterů v colmarské oblasti. Zjistil, že zhruba 10 kilometrů od Colmaru ve starém kapucínském klášteře Sigolsheim zemřel někdy po roce 1917 řeholník jménem Frater Laicus Tertiari, který tam žil jako host…

Zda to byl onen zajatý francouzský prorok zůstává dodnes „záhadou“. Stejně jako zda předpověděl i další události a Rill je ve svých dopisech pouze nezmínil.

Zdroje: www.lightforcenetwork.com, www.messagetoeagle14.rssing.com